Mikrobiologiske Sprøjtemidler

Mikrobiologiske pesticidmidler er midler baseret på mikroorganismer, dvs. svampe, bakterier eller virus.

Anvendelse af mikrobiologiske pesticidmidler

Mikrobiologiske pesticidmidler må anvendes både i økologisk og konventionelt jordbrug. De fleste midler anvendes til at bekæmpe svampesygdomme og skadedyr i grøntsager, prydplanter, og frugt. Enkelte midler bruges til at forebygge svampesygdomme i skovbrug, eller som bejdsemiddel på korn.

I nogle tilfælde udnyttes den naturlige konkurrence mellem mikroorganismerne, f.eks. kan nogle svampe udkonkurrerer andre skadegørende svampe på afgrøderne. I andre tilfælde udnyttes mikroorganismers specifikke sygdomsfremkaldende egenskaber hos skadedyrene, f.eks. kan særlige bakterier, svampe og virus stammer bekæmpe specifikke skadegørende insektarter.

Godkendelse af mikrobiologiske pesticidmidler

Mikrobiologiske pesticidmidler er omfattet af Pesticidforordning (EU) 1107/2009 ligesom de kemiske pesticidmidler og skal derfor godkendes af Miljøstyrelsen inden de må sælges og anvendes i Danmark. De samme ansøgningsprocedurer gælder for mikrobiologiske pesticidmidler som for kemiske pesticidmidler, dog er gebyrerne forskellige. Se Zone- og interzone samarbejde for yderligere information. 

Mikrobiologiske pesticidmidler kan ofte godekendes efter reglerne for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko, se Pesticidforordningen (EU) Nr. 1107/2009, Artikel 47.

Godkendte mikrobiologiske pesticidmidler

Oplysninger om godkendte mikrobiologiske pesticidmidler i Danmark kan findes i Bekæmpelsesmiddeldatabasen (BMD). For mere information om Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase