Mikrobiologiske Sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler er midler baseret på mikroorganismer, dvs. svampe, bakterier eller virus.

Anvendelse af mikrobiologiske sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler må anvendes både i økologisk og konventionelt jordbrug. De fleste midler anvendes til at bekæmpe svampesygdomme og skadedyr i grøntsager, prydplanter, og frugt. Enkelte midler bruges til at forebygge svampesygdomme i skovbrug, eller som bejdsemiddel på korn.

I nogle tilfælde udnyttes den naturlige konkurrence mellem mikroorganismerne, f.eks. kan nogle svampe udkonkurrerer andre skadegørende svampe på afgrøderne. I andre tilfælde udnyttes mikroorganismers specifikke sygdomsfremkaldende egenskaber hos skadedyrene, f.eks. kan særlige bakterier, svampe og virus stammer bekæmpe specifikke skadegørende insektarter.

Godkendelse af mikrobiologiske sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler er omfattet af Pesticidforordning 1107/2009 ligesom kemiske sprøjtemidler. De skal derfor godkendes af Miljøstyrelsen ligesom kemiske sprøjtemidler, før de må sælges og anvendes i Danmark. De samme ansøgningsprocedurer gælder således som angivet for kemiske sprøjtemidler, dog er gebyrerne forskellige.

Tabellen viser de godkendte mikrobiologiske sprøjtemidler i Danmark. Her ses også de aktive mikroorganismer, der indgår i midlerne, og de konkrete godkendte anvendelsesmuligheder. Yderligere oplysninger kan findes i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

Godkendte mikrobiologiske sprøjtemidler per 4. januar 2019

Mikroorganisme

Produktnavn/

Reg. nr.

Godkendt anvendelse

(Godkendt mindre anvendelse)

Må kun anvendes til bekæmpelse af:

Adoxophyesorana Granulovirus (AoGV) BV-0001

CAPEX

748-1

Larver af frugtskrælviklere (Adoxophyes orana) i æbler og pærer

Ampelomyces quisqualis AQ10

 

AQ 10

699-3

Meldug i grøntsager, prydplanter og jordbær i væksthus

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600

Integral Pro

19-230

Bejdsning af rapsfrø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper

(Bejdsning af rybsfrø mod rodhalsråd, rapsjordlopper og jordlopper)

Bacillus firmus I-1582

Flocter WP5

18-606

Nematoder i gulerødder på friland
Bacillus subtilis QST 713

Serenade ASO

 18-581

Svampesygdomme i væksthuskulturer af jordbær, tomat, peber og aubergine, samt i salat og gulerødder på friland

(Bakteriesygdomme i æbler, pærer, kirsebær og blommer; svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer; svampeangreb i hindbær, brombær, solbær,  jordbær, agurk, drueagurk, squash og løg på friland samt svampeangreb i squash, aubergine, tomat, peber og salat i væksthus)

Bacillus thuringiensis subsp.  aizawai GC-91

Turex WG

738-1

Larver af sommerfugle i kål på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus, på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær og blommer

(Larver af sommerfugle i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus; i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomstafgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland; larver af sommerfugle i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland)

Bacillus thuringiensis subsp.  aizawai  GC-91

Turex WP

738-2

Larver af sommerfugle i kål på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus, på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær og blommer

(Larver af sommerfugle i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus; i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomstafgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland; larver af sommerfugle i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland)

Bacillus thuringiensis subsp.  israelensis  AM65-52

Gnatrol SC 

526-14

Larver af sørgemyg i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i væksthuse

(Larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus. Bekæmpelse af stankelbenslarver på golfbaner)

Bacillus thuringiensis  subsp.  kurstaki ABTS 351

DiPel DF

526-13

Larver af sommerfugle (Lepidoptera arter) i grøntsager og prydplanter i væksthus og på friland

(Uglelarver, herunder gammauglelarver, i økologisk dyrkede bederoer; larver af sommerfugle i jordbær, salat, spinat, krydderurter i væksthus; larver af sommerfugle i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomsafgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland; larver af sommerfugle i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland)

Beauveria bassiana ATCC 74040

Naturalis

699-2

Mellus og væksthusspindemider i grøntsager og jordbær i væksthus

Beauveria bassiana GHA

BotaniGard WP

784-1

Mellus i prydplanter i væksthus

(Trips i prydplanter i væksthus)

Coniothyrium minitans CON/M/91-08

Contans

18-586

Knoldbægersvamp i salat og raps

(Sclerotinia spp. i gulerødder)

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Madex 

404-7

 Larver af æbleviklere (Cydia pomonella ) i æbler og pærer

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Madex Top

404-11

Larver af æbleviklere (Cydia pomonella) i æble, pære og kvæde

Gliocladium catenulatum   J1446

Prestop WP

880-4

Svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grøntsager, krydderurter og prydplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af agurkesyge (Didymella bryoniae) i agurker

(Svampesygdomme på golfbaner)

Gliocladium catenulatum   J1446

Prestop Mix WP

880-2

Jord- og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel udbragt med bier i jordbær og hindbær 

Gliocladium catenulatum   J1446

Turf G+

880-6

Svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis cinerea) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge (Didymella bryoniae) i agurker

(Svampeangreb i goldbaner)

Lecanicillium muscarium Ve 6

Mycotal

677-1

Mellus i agurker, tomater, peberfrugter, jordbær og prydplanter i væksthus

Metarhizium anisopliae var.  anisopliae F52

MET52 Granular

681-1

 Larver af væksthussnudebiller i prydplanter, planteskolekulturer, buskfrugt samt jordbær

(Trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer)

Metarhizium anisopliae var.  anisopliae F52

MET52 OD

681-2

Insekter i løg og porre på friland, samt jordbær, grøntsager og gerbera i væksthus

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

Rotstop 

880-8

 

Forebyggelse af rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

Rotstop SC(L)

880-7

Forebyggelse af rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran

Pseudomonas chlororaphis MA342

Cedomon

590-1

Bejdsning af byg til bekæmpelse af svampesygdomme (Stribesyge (Drechslera graminea) og bygpladplet (Drechslera teres))

Pseudomonas chlororaphis MA342

Cerall

590-2

Bjedsning af hvede og triticale mod udsædsbåren stinkbrand (Tilletia tritici), hvedebrunplet (Septoria nodorum) og spireskadende Fusarium i vår- og vinterhvede samt vår- og vintertriticale

Streptomyces K61

 

Mycostop WP

880-3

Frø- og jordbårne svampesygdomme i frugtbærende grøntsager; bladgrønt og krydderurter; prydplanter, potte- og snitkulturer; prydplanter, stiklinger; sætteløg; småplanter af prydplanter og grønsager samt frø af prydplanter, grønsager og krydderurter i væksthus 

(Svampesygdomme på golfbaner)

Streptomyces K61

Turf S+

880-5

Frø- og jordbårne svampesygdome i frugtbærende grøntsager; bladgrønt og krydderurter; prydplanter, potte- og snitkulturer; prydplanter, stiklinger; sætteløg; småplanter af prydplanter og grønsager samt frøplanter af prydplanter, grønsager og krydderurter  i væksthus 

(Svampesygdomme på golfbaner)

Trichoderma harzianum T22

Trianum G

677-2

Svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer (golfgreens og boldbaner)

Trichoderma harzianum T22

Trianum P

677-3

Svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer (goldgreens og golfbaner)

Verticillium albo-atrum WCS850

Dutch Trig

863-1

Forebyggelse af elmesyge i elmetræer