Mikrobiologiske Sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler er midler baseret på mikroorganismer, dvs. svampe, bakterier eller virus.

Anvendelse af mikrobiologiske sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler må anvendes både i økologisk og konventionelt jordbrug. De fleste midler anvendes til at bekæmpe svampesygdomme og skadedyr i grøntsager, prydplanter, og frugt. Enkelte midler bruges til at forebygge svampesygdomme i skovbrug, eller som bejdsemiddel på korn.

I nogle tilfælde udnyttes den naturlige konkurrence mellem mikroorganismerne, f.eks. kan nogle svampe udkonkurrerer andre skadegørende svampe på afgrøderne. I andre tilfælde udnyttes mikroorganismers specifikke sygdomsfremkaldende egenskaber hos skadedyrene, f.eks. kan særlige bakterier, svampe og virus stammer bekæmpe specifikke skadegørende insektarter.

Godkendelse af mikrobiologiske sprøjtemidler

Mikrobiologiske sprøjtemidler er omfattet af Pesticidforordning 1107/2009 ligesom kemiske sprøjtemidler. De skal derfor godkendes af Miljøstyrelsen ligesom kemiske sprøjtemidler, før de må sælges og anvendes i Danmark. De samme ansøgningsprocedurer gælder således som angivet for kemiske sprøjtemidler, dog er gebyrerne forskellige.

Tabellen viser de godkendte mikrobiologiske sprøjtemidler i Danmark. Her ses også de aktive mikroorganismer, der indgår i midlerne, og de konkrete godkendte anvendelsesmuligheder. Yderligere oplysninger kan findes i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

 

Godkendte mikrobiologiske sprøjtemidler per 1. februar 2016

Mikroorganisme

Produktnavn/

Reg. nr.

Godkendt anvendelse

(Godkendt mindre anvendelse)

Må kun anvendes til bekæmpelse af:

Adoxophyes orana Granulovirus

CAPEX

748-1

Larver af frugtskrælviklere (Adoxophyes orana) i æbler og pærer

Ampelomyces quisqualis M-10

 

AQ 10

699-3

Meldug i grøntsager, prydplanter og jordbær i væksthus

Beauveria bassiana GHA

BotaniGard WP

784-1

Mellus i prydplanter i væksthus

(Trips i prydplanter i væksthus)

Beauveria bassiana ATCC 74040

 

Naturalis

699-2

Mellus og væksthusspindemider i grøntsager og jordbær i væksthus

Bacillus subtilis QST 713

Serenade ASO

 18-581

Svampesygdomme i væksthuskulturer af jordbær, tomat, peber og aubergine, samt i salat og gulerødder på friland

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91

Turex WG

738-1

Larver af sommerfugle i kål på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus, på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær og blommer

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91

Turex WP

738-2

Larver af sommerfugle i kål på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus, på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær og blommer

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM 65-52

 

Gnatrol SC

 

526-14

Larver af sørgemyg i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i væksthuse

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351

Dipel DF

526-13

Larver af sommerfuglearter i grøntsager og prydplanter i væksthus og på friland

Coniothyrium minitans CON/M/91-08

Contans

18-586

Knoldbægersvamp i salat og raps

Cydia pomonella Granulovirus

 

Madex

 

404-7

Larver af æbleviklere ( Cydia pomonella ) i æbler og pærer

Gliocladium  catenulatum J1446

Prestop Mix

 

575-2

 

Svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel ( Botrytis ) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel ( Botrytis cinerea ) udbragt med bier i jordbær og hindbær

Gliocladium  catenulatum J1446

Prestop

 

575-4

Svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel ( Botrytis cinerea ) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af agurkesyge ( Didymella bryoniae ) i agurker

 

(svampeangreb på golfbaner)

Lecanicillium muscarium Ve 6

Mycotal

677-1

Mellus i agurker, tomater, peberfrugter, jordbær og prydplanter i væksthus

Metarhizium anisopliae var. anisopliae F52

 

MET52

681-1

Larver af væksthussnudebiller i prydplanter, planteskolekulturer, buskfrugt samt jordbær

(Trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer)

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

Rotstop WP

575-1

 

Rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran

Phlebiopsis gigantea VRA 1835

Rotstop SC

575-5

Rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran

Pseudomonas chlororaphis MA342

Cedomon

590-1

Bejdsning af byg til bekæmpelse af svampesygdomme (Stribesyge og bygpladplet)

Pseudomonas chlororaphis MA342

 

Cerall

590-2

Udsædsbåren stinkbrand hvedebrunplet og spireskadende Fusarium i vår- og vinterhvede samt vår- og vintertriticale

Streptomyces K61

 

Mycostop WP

575-3

Frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder

(svampeangreb på golfbaner)

Trichoderma harzianum T22

 

Trianum G

677-2

Svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer

Trichoderma harzianum T22

 

Trianum P

677-3

Svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer