Udbudsmateriale: Undersøgelse og risikovurdering af slim legetøj

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal undersøge og risikovurdere slimlegetøj. Frist for tilbud er fredag d. 8. marts 2019, kl. 12.00.

Udbudsbetingelser
Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Kravspecifikation
Bilag 3: Produktskema
Bilag 4: Generelle krav til projekter
Bilag 5: Kemiske analyser
Bilag 6: Persondataunderretning

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Helle Simon Elbro, email: 

I mailens emnefelt skal angives:

Udbud af: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter (”slim”) – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb.

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand.

Spørgsmål og svar til udbuddene

Spørgsmål til udbuddet stiles til Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 1. marts 2019, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Tilbage til udbudsside

 

Spørgsmål og svar til udbuddet

Deltagelse fra tilbudsgiver i udtagelsen af produkter fra fysiske butikker og danske hjemmesider er frivillig. Tilbudsgiver er dog ansvarlig for indkøb af  produkter fra hjemmesider i andre EU-lande og udenfor EU. I begge tilfælde skal tilbudsgiver dog lave et oplæg til hvilke produkter der skal udtages og hvor de skal udtages, og dette godkendes af Miljøstyrelsen inden prøveudtagningen påbegyndes.

Ja! Der refereres til CV’ere to steder i udbudsbetingelserne (1.4.2.6 pkt. 2 og 1.4.3.2 pkt. 1) svarende til henholdsvis en vurdering af tilbudsgivers egnethed og en vurdering af det tilbudte projekt. I 1.4.3.2 pkt. 1 indgår en vurdering af hvorvidt projektdeltagerne besidder den specifikke kompetence i forhold til det tilbudte projekt. Derfor bedes der om CV’ere for disse. 1.4.2.6 pkt. 2 er i højere grad rettet imod virksomheden. Derfor bedes der ikke om CV’ere her.

 

KI afholder udgifter i forbindelse med prøveudtagning af produkter fra fysiske danske butikker samt danske hjemmesider (dvs. at der er tilknyttet et dansk CVR nr.). Tilbudsgiver afholder udgifter for produkter der udtages fra hjemmesider, hvor der ikke er tilknyttet et dansk CVR nr.

 

Overtrædelser af visse grænseværdier er med udgangspunkt i kontrol og kan f.eks. være grænseværdierne, som er fastsat i bekendtgørelse 309 af 3. april 2017 (bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter) bilag 2, del III, punkt 11 eller 13.

 

Projektet består af to dele, dels en kontroldel og dels en del med ikke-regulerede stoffer.

Kontroldelen skal dække en del af produkterne f.eks. produkter der er udtaget fra fysiske danske butikker og/eller produkter indkøb fra danske hjemmesider (som har tilknyttet et dansk CVR nr.). Selve kontrollen skal bestå af en kontrol af i forvejen regulerede stoffer og det kan f.eks. være grænseværdierne, som er fastsat i bekendtgørelse 309 af 3. april 2017 (bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter) bilag 2, del III, punkt 11 eller 13.

Den anden del med ikke-regulerede stoffer skal dække alle de udtagne produkter fra fysiske danske butikker, danske hjemmesider og ikke-danske hjemmesider (både inden for EU og uden for EU). Fokus er på konserveringsmidler, ikke-regulerede parfumestoffer samt øvrige miljø og/eller sundhedsskadelige stoffer.