Kortlægning og risikovurdering af VOC i PUR skum produkter

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal kortlægge og risikovurdere VOC i PUR-skum produkter. Frist for tilbud er fredag d. 8. marts 2019, kl. 12.00.

Udbudsbetingelser
Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Kravspecifikation
Bilag 3: Produktskema
Bilag 4: Generelle krav til projekter
Bilag 5: Kemiske analyser
Bilag 6: Persondataunderretning

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Helle Simon Elbro, e-mail: 

I mailens emnefelt skal angives:

Udbud af: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter (”skum”) – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb.

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand.

Spørgsmål og svar til udbuddene

Spørgsmål til udbuddet stiles til Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 1. marts 2019, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Tilbage til udbudsside

Spørgsmål og svar til udbuddet

Ja! Der refereres til CV’ere to steder i udbudsbetingelserne (1.4.2.6 pkt. 2 og 1.4.3.2 pkt. 1) svarende til henholdsvis en vurdering af tilbudsgivers egnethed og en vurdering af det tilbudte projekt. I 1.4.3.2 pkt. 1 indgår en vurdering af hvorvidt projektdeltagerne besidder den specifikke kompetence i forhold til det tilbudte projekt. Derfor bedes der om CV’ere for disse. 1.4.2.6 pkt. 2 er i højere grad rettet imod virksomheden. Derfor bedes der ikke om CV’ere her.