Følgeprojekt af kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter, anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet.

Miljøstyrelsen udbyder et opfølgende projekt om kemiske produkter, anvendt under -gør-det-selv-projekter i hjemmet. Frist for tilbud er fredag d. 8. marts 2019, kl. 12.00

Udbudsbetingelser
Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Kravspecifikation
Bilag 3: Produktskema
Bilag 4: Generelle krav til projekter
Bilag 5: Kemiske analyser
Bilag 6: Persondataunderretning

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Helle Simon Elbro, e-mail: 

I mailens emnefelt skal angives:

Udbud af: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter (”gør-det-selv”) – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb.

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand.

Spørgsmål og svar til udbuddene

Spørgsmål til udbuddet stiles til Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 1. marts 2019 kl. 12.00, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.