Følgeprojekt af kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter, anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet.

Miljøstyrelsen udbyder et opfølgende projekt om kemiske produkter, anvendt under -gør-det-selv-projekter i hjemmet. Frist for tilbud er fredag d. 8. marts 2019, kl. 12.00

Udbudsbetingelser
Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Kravspecifikation
Bilag 3: Produktskema
Bilag 4: Generelle krav til projekter
Bilag 5: Kemiske analyser
Bilag 6: Persondataunderretning

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Helle Simon Elbro, e-mail: 

I mailens emnefelt skal angives:

Udbud af: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter (”gør-det-selv”) – må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb.

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand.

Spørgsmål og svar til udbuddene

Spørgsmål til udbuddet stiles til Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: . Spørgsmål til udbuddet modtages senest fredag den 1. marts 2019 kl. 12.00, og publiceres løbende her på siden i anonymiseret form.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Alle produkter som skal købes i danske butikker og danske webshops skal udtages af kemikalieinspektionen. Tilbudsgiver står for at udarbejde en liste over produkter, som skal udtages, og må gerne være med til udtagelsen, men det er ikke et krav.

I forhold til tidsplanen skal det bemærkes, at Kemikalieinspektionen skal varsle butikkerne 14 dagen inden udtagelsen (det gør inspektionen).

Hvis der skal købes produkter på hjemmesider udenfor Danmark så skal Kemikalieinspektionen ikke involveres.

Rapporten skal oversættes til engelsk når den danske version er godkendt af Miljøstyrelsen. 

Fokus skal være på eksponering ved inhalation. Det er vigtigt, at afgasning fra produkter under hærdning over en periode af mindst 28 dage skal undersøges.  

 

Ja, tilbudsgiver skal ikke afholde nogle udgifter, når det er Kemikalieinspektionen, der udtager produkterne.

This is not specified as prices between offers usually vary significantly. The number of samples that can be analyzed is an criteria used to evaluate incoming offers.

The use of a full scale emission chamber is not necessary. Data from smaller emission chambers need to be interpreted properly for exposure calculations, comparability of results with the 2017 project is desired.  

 

Ja! Der refereres til CV’ere to steder i udbudsbetingelserne (1.4.2.6 pkt. 2 og 1.4.3.2 pkt. 1) svarende til henholdsvis en vurdering af tilbudsgivers egnethed og en vurdering af det tilbudte projekt. I 1.4.3.2 pkt. 1 indgår en vurdering af hvorvidt projektdeltagerne besidder den specifikke kompetence i forhold til det tilbudte projekt. Derfor bedes der om CV’ere for disse. 1.4.2.6 pkt. 2 er i højere grad rettet imod virksomheden. Derfor bedes der ikke om CV’ere her.

Spørgsmål og svar til udbuddet

Se spørgsmål og svar til tilbuddet nederst på siden