Anden information fra producenter og importører om stoffer på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af kemikalier

Når (Q)SAR forudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber bliver anvendt, bør relevante, pålidelige testdata og / eller andre informationstyper altid tages med i betragtning. Generelt bør en beslutning vedrørende klassificering af et stof for en given farlig egenskab, altid være baseret på en samlet vurdering af alle data (”weight of evidence”).

Miljøstyrelsen har ikke i denne sammenhæng søgt i den åbne litteratur eller andre databaser for at vurdere listens vejledende klassificeringer. Derfor er der på denne side mulighed for, at producenter eller importører af kemikalier kan formidle links til dokumentation, som de anvender til selvklassificering af stoffer, som er på den vejledende liste. Endnu et formål med denne side er at producenter og importører af kemikalier kan udveksle informationer og på denne måde undgå unødvendig testning, herunder også testning på hvirveldyr.

Producenter eller importører, som ønsker at få lagt et link ind til information, som er relevant i forhold til selvklassificering af stoffer, som er på den vejledende liste, kan henvende sig til Obfuscated Email .

Miljøstyrelsen påtager sig kun at formidle disse links og er således ikke ansvarlig for indholdet på dem eller brugen af informationen i relation til, om de kan anvendes til klassificering og mærkning ifølge de eksisterende regler på området. Der laves kun links til informationer om stoffer, som optræder på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af kemikalier.

CAS # EINECS # Stofbetegnelse Link
6846-50-0 229-934-9 TXIB

http://www.ncbi.nlm
.nih.gov/pubmed/
12615132?dopt=Citation