Søgning i listen til selvklassificering af farlige stoffer

Kemikalier

Miljøstyrelsen har udarbejdet en Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Listen indeholder vejledende klassificeringer for 20,624 stoffer. Stofferne er identificeret ved hjælp af QSAR-modeller (QSAR: Quantitative Structure- Activity Relationship).

Du kan herfra siden søge i listens indhold. Søgevejledningen finder du når du starter søgningen.

Søgning

Search