Selvklassificeringsdatabasen

Virksomheder har pligt til at selvklassificere de kemiske stoffer og blandinger, de markedsfører i EU. Alle selvklassificeringer skal notificeres (anmeldes) til Kemikalieagenturet i Helsinki (ECHA).

Selvklassificeringsdatabasen - the Classification and Labelling Inventory ("C & L Inventory") - er en søgbar database, der ligger på Kemikalieagenturets (ECHA’s) hjemmeside. I denne database findes information om virksomhedernes selvklassificering af mere end 100.000 stoffer og er baseret på mere end 5 mio. individuelle notificeringer.

Databasen indeholder også alle stoffer med en harmoniseret klassificering samt alle stoffer, der er registreret under REACH forordningen. Databasen omfatter derfor også registrerede stoffer, der ikke er klassificerede.

Databasen varetages af ECHA.

 

Siden er opdateret 20. december 2020