HDDGE

1,6-hexandioldiglycidylether (HDDGE) anvendes hovedsageligt som hjælpestof i så kaldte epoxysystemer, som anvendes bl.a. i malinger, tokomponent lim og gulvbelægninger. Stoffet bruges også som stabilisator i visse gummimaterialer og endelig bruges det som mellemprodukt i fremstillingen af andre kemikalier.

I strategien fra maj 2013 blev det konstateret, at både forbrugsdata og miljø- og sundhedsdata for stoffet var meget begrænsede.

Danmark fremsendte i 2013 en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for HDDGE baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og til Kommissionen. RMOA’en blev færdiggjort i 2014 og konklusionen var, at der på det tidspunkt ikke var behov for yderligere tiltag. Dokumentet er publiceret på Kemikalieagenturets hjemmeside.

1. Kortlægning af HDDGE i forbrugerprodukter og fødevarekontaktmaterialer

Miljøstyrelsen har gennemført to undersøgelser af anvendelsen af HDDGE i henholdsvis forbrugerprodukter og fødevarekontaktmaterialer. Undersøgelsen af anvendelsen i forbrugerprodukter m.m. indenfor gør-det-selv byggeri og i legetøj viste, at det er usandsynligt, at stoffet anvendes i legetøj i Danmark. Stoffet er fundet i ganske få produkter til bådreparationer, som primært er tiltænkt det professionelle marked. Samtidig er koncentrationen af stoffet meget lav, idet stoffet bindes ved hærdning af produktet. Undersøgelsen blev præsenteret som Miljøprojekt nummer 1582 fra 2014.

En tilsvarende kortlægning af stoffets forekomst i fødevarekontaktmaterialer viste en mulig men ubekræftet anvendelse i drikkevandsdunke, hvor stoffet ville være hærdet. Derudover viste kortlægningen, at stoffet ikke blev anvendt i fødevareemballage m.m. Rapporten er udgivet som Miljøprojekter nummer 1583 i 2014.

Med baggrund i stærkt faldende forbrug af HDDGE siden 2009 og resultaterne af kortlægning af stoffets forekomst i visse anvendelser, blev det besluttet ikke at foretage yderligere undersøgelser af stoffet..

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for HDDGE på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.  

I strategien fra maj 2013 blev det konstateret, at både forbrugsdata og miljø- og sundhedsdata for stoffet var meget begrænsede.

 

Danmark fremsendte i 2013 en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for HDDGE baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og til Kommissionen. RMOA’en blev færdiggjort i 2014 og konklusionen var, at der på det tidspunkt ikke var behov for yderligere tiltag. Dokumentet er publiceret på Kemikalieagenturets hjemmeside.