BADGE

Bisphenol-A-diglydicylether polymer (BADGE polymer eller DGEBA polymer) anvendes som beskyttende belægning eller overfladebelægning i dåser og lagertanke eller som bindemiddel og klæbestof til reparationssæt, tandreparationer, biler m.m. BADGE polymer er fremstillet af bisphenol-A epoxyharpikser.

I strategien fra maj 2013 blev det påpeget, at der var mangel på viden om miljø- og sundhedseffekter af stoffet, herunder dets mulige skadelige virkning på arveanlæggene, den mulige hormonforstyrrende virkning og dets mulige afgivelse af bisphenol-A. 

1. Stofevaluering under REACH

Den manglende viden om stoffets miljø- og sundhedseffekter vil blive afhjulpet af en EU-stofvurdering af BADGE. Den udarbejdes af Miljøstyrelsen på vegne af den europæiske kemikaliemyndighed ECHA og er iværksat i marts 2015. På baggrund af stofvurderingen, kan industrien blive pålagt at generere yderligere data, såfremt det vurderes nødvendigt for at afklare en eventuel bekymring.

Hvis det viser sig relevant, vil effekterne i relation til en eventuel afgivelse af bisphenol-A fra BADGE blive vurderet som en del af stofvurderingen.

Forud for stofvurderingsarbejdet gennemførte Miljøstyrelsen et forprojekt om gennemgang af de eksponeringsscenarier for forbrugeren, der er til stede i REACH registreringerne. Gennemgangen blev sammenstillet til internt brug for det videre arbejde med stofvurderingen.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for BADGE på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Eventuel opfølgning på stofvurderingen varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH. Det kan f.eks. dreje sig om yderligere undersøgelser, harmoniseret klassificering eller optagelse på kandidatlisten. 

Danmark vurderer risikoen ved fire skadelige kemikalier på vegne af hele EU

Fire stoffer fra Listen over Uønskede Stoffer (LOUS) skal undersøges nærmere i EU, og de danske myndigheder skal lave dokumentationsmaterialet.