Nikkel

Nikkel bruges primært i rustfrit stål, men bruges også i ”almindeligt” stål og andre legeringer samt til overfladebehandling og støberi. Derudover anvendes nikkel i produktionen af batterier, loddemetal og magneter. Nikkel anvendes i mindre skala også til dekorative formål, f.eks. i møbler og badeværelsesarmaturer. Der kan også være nikkel i f.eks. smykker, kuglepenne, knapper, nøgleringe, bæltespænder mv.

I strategien for nikkel fra juni 2015 identificerede Miljøstyrelsen en udfordring i relation til den høje frekvens for udvikling af nikkelallergi, der ses hos befolkningen i Danmark. Samme mønster ses også i andre EU lande. Dette skal ses i lyset af, at der siden 1990 (i Danmark) og 2001 (i EU) har været indført begrænsninger for frigivelsen af nikkel fra genstande, der kan komme i længerevarende kontakt med huden. Herunder f.eks. smykker, bæltespænder, knapper, mobiltelefoner mv.

Se også Miljøstyrelsens grønne tips om nikkel.

1. Kortlægning af årsager til udvikling af nikkelallergi

For at kortlægge årsagerne til at mange danskere fortsat udvikler nikkelallergi, har Videncenter for Allergi lavet en udredning af årsager og eksponering hos personer, der allerede har udviklet nikkelallergi.

Kortlægningen blev publiceret i september 2016 og viste bl.a., at der fortsat ses en høj forekomst af udvikling af nikkelallergi hos især kvinder både i Danmark og andre EU lande, og at ørestikkere/øre piercing smykker er den hyppigste årsag til udvikling af allergi. Kortlægningens resultater giver ikke svar på, om udvikling af allergi skyldes manglende overholdelse af de fastsatte EU grænser for nikkelfrigivelse fra de smykker/produkter, der har givet anledning til allergi, eller om det er reglerne (grænseværdierne), som ikke giver den fornødne beskyttelse. I sommeren 2017 har Kemikalieinspektionen udført en kontrol af lav- og mellempris smykker på det danske marked. Her sås en overskridelse af grænserne for nikkelfrigivelse for <5% af de testede smykker hvilket er problematisk, men ikke alarmerende højt.

Kortlægningen er et første skridt på vejen til at vurdere, om lovgivningen for nikkel giver tilstrækkelig beskyttelse i forhold til udvikling af allergi. Miljøstyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at revurdere de eksisterende grænser i EU for nikkelfrigivelse.

Læs publikationen An investigation of causes of nickel allergy

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for nikkel på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Behov for yderligere tiltag vil blive vurderet på basis af resultaterne af kortlægningen af årsager til udvikling af nikkelallergi.