Natrium- og calciumhypochlorit

Natriumhypochlorit (Na-hypochlorit) anvendes som biocid til desinfektion i husholdninger og industrien. Desuden anvendes stoffet til blegning, vandrensning af drikkevand, spildevand og svømmebade samt i tekstilindustrien og i den kemiske industri. Calciumhypochlorit (Ca-hypochlorit) bruges til desinfektion af svømmebade.

Strategien for Na- og Ca-hypchlorit fra juni 2015 angiver, at stofferne anvendes i store mængder i EU og Danmark, bl.a. i høj grad som biocider til desinfektion i husholdning og industri.

Der ligger en udfordring i, at der mangler opdaterede og valide data for de potentielle kræftfremkaldende og mutagene effekter af disse stoffer, hvilket bl.a. afspejler sig i de data, der er indsamlet af producenter og importører i forbindelse med REACH registreringerne.

I forbindelse med revurderingen af Na- og Ca-hypochlorit til biocidformål kan det dog forventes, at der vil blive rettet op på dette, idet der vil blive stillet krav om valide data.

På basis af kortlægningen blev det i strategien vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er brug for nye initiativer, da stoffernes anvendelse til biocidformål skal vurderes under biocidforordningen i løbet af de kommende år.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for Na- og Ca-hypochlorit på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Der var ingen tiltag for dette stof, og derfor betragtes implementeringen af strategien som afsluttet.