Naftalen

Naftalen anvendes primært i byggematerialer, som brændselsadditiv og blødgører i betonblandinger. Naftalen anvendes også til fremstilling af mellemstoffer, f.eks. azofarvestoffer, og til fremstilling af slibeskiver, som en kunstig pore former, og til sprængstoffer i fyrværkeri.

I strategien for naftalen fra marts 2015 identificerede Miljøstyrelsen to udfordringer: 1) usikkerheder omkring grænseværdien for eksponering i arbejdsmiljøet og 2) mulig eksponering af ”gør-det-selv” folk.

1. Usikkerhed omkring grænseværdien for eksponering i arbejdsmiljøet

Der er nogle usikkerheder omkring muligheden for, at grænseværdien for eksponering til naftalen i arbejdsmiljøet er for høj. Tyskland har påtaget sig at udføre en stofvurdering af naftalen under REACH, og arbejdet er sat i gang. Vurderingen omfatter også eksponeringen i arbejdsmiljøet.

2. Mulig eksponering af ”gør det selv folk

Kortlægningen identificerede en mulig eksponering af ”gør det selv folk” i forbindelse med lægning af vådrumsmembraner, idet naftalen kan være til stede i membranerne som en urenhed. Desuden finder undersøgelser ofte naftalen i forbrugerprodukter, bl.a. klapvogne.  

For at kunne få et samlet overblik over hvilke forbrugerprodukter man finder naftalen i, skal forbrugerproduktundersøgelserne, der omhandler naftalen, samles i en fælles oversigt og gennemgås med henblik på at se, om der er områder, hvor yderligere tiltag er nødvendige.

Som opfølgning på LOUS kortlægningen, har Miljøstyrelsen modtaget test resultater fra Forbrugerrådet TÆNK. TÆNK har udarbejdet test hvori koncentrationer af naftalen er undersøgt i en række produkter, nærmere bestemt telefoner, gummistøvler og skoletasker.

På baggrund af de fundne resultater fra Forbrugerrådet TÆNK konkluderer Miljøstyrelsen at indholdet af naftalen i de testede produkter ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymring med den viden, der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt..

Miljøstyrelsen har udført et kortlægningsprojekt omkring sundhedsmæssig risiko forbundet med brugen af forskellige produkter til gør-det-selv, herunder vådrumssikring af badeværelse. Naftalen udgjorde ikke en betydelig andel af den samlede mængde VOC der afgives ved udførelse af de undersøgte gør-det-selv projekter.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for naftalen på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Undersøgelserne vedrørende eksponering af gør-det-selv-folk viste at naftalen ikke var et væsentligt bidrag til udsættelsen for VOC, og Miljøstyrelsen vurderer med baggrund i disse undersøgelser at yderligere tiltag ikke er nødvendige. Implementeringen af strategien betragtes derfor som afsluttet. Arbejdet med at følge op på den tyske stofvurdering varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.