2,3-epoxypropylneodecanoat

2,3-epoxypropylneodecanoat (EPDA) anvendes hovedsageligt som hærder og bindemiddel i epoxy malingssystemer, lakker, klæbestoffer og byggematerialer inden for den industrielle sektor og af professionelle brugere.

I strategien for 2,3-epoxypropylneodecanoat (EPDA) fra juni 2015 identificerede Miljøstyrelsen 1 udfordring: EPDA er registreret under REACH og i den forbindelse er det blevet vurderet, at der er usikkerhed om, hvorvidt de indsendte data begrunder en højere klassificering, og om der eventuelt er behov for yderligere studier til at afklare stoffets farlighed. EPDA skal derfor gennemgå en stofvurdering under REACH.  I forbindelse med stofvurderingen skal det afklares, om EPDA er kræftfremkaldende og/eller mutagent i kategori 1B, og derfor have en harmoniseret klassificering, og eventuelt efterfølgende optages på kandidatlisten under REACH.

1. REACH stofvurdering

Miljøstyrelsen har udarbejdet en stofvurdering af EPDA under REACH. Den foreslår, at registranten påkræves at udføre nye studier for at afklare, om EPDA er mutagent i kategori 1B. En harmoniseret klassificering under CLP som Muta 1B vil håndtere risikoen ved EPDA tilstrækkeligt således, at det ikke er nødvendigt at teste for mulige kræftfremkaldende egenskaber. Under stofvurderingen (CoRAP) blev krav om yderligere testning for mutagenicitet vedtaget på MSC december 2016. MST vil vurdere resultatet af testene når de foreligger i starten af 2019.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for EPDA på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Evt. opfølgning på stofvurderingen varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH. Afhængig af resultaterne af de foreløbig krævede yderligere test kan det f.eks. dreje sig om harmoniseret klassificering eller optagelse på kandidatlisen.