Borforbindelser

Stofgruppen omfatter bl.a. borsyre (H3BO3), forskellige former for dinatriumtetraborat (borax) og dibortrioxid (B2O3). Borsyre anvendes primært til fremstilling af glas, herunder glasfiber og glasuld, og keramik, hvor borsyren udgør en del af strukturen af glasset eller det keramiske materiale. Borforbindelser bruges også i kosmetik og biocider samt i forskellige kemiske produkter, som f.eks. vaske- og rengøringsmidler, gødning, maling, lak, lim, til galvanisering, som katalysatorer, i antifrost-produkter, smøremidler og som brandhæmmer i cellulose (papiruld) isolering.

I strategien for borstofferne (borsyre og visse af dens salte samt boroxid) fra april 2015 identificerede Miljøstyrelsen to udfordringer:

1)       opfølgning på hvorvidt forslag om de specifikke koncentrationsgrænser for klassificering ændres til de generelle koncentrationsgrænser og

2)      opfølgning på hvorvidt forslaget til at omfatte borstofferne til inklusion til godkendelsesordningen under REACH (Bilag XIV) bliver aktuelt.

1) Ændring af specifikke koncentrationsgrænser til generelle

I øjeblikket er der stadig en vis usikkerhed om de specifikke koncentrationsgrænser for klassificering for stofferne, da Risikovurderingskomiteen under det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for nylig anbefalede, at de 2 nyligt optagne borforbindelser, skulle klassificeres ud fra den generelle koncentrationsgrænse på 0,3% i modsætning til de øvrige borsyre/ borax stoffer, der har en væsentligt højere specifik koncentrationsgrænse <8,5%.

Hvis den specifikke koncentrationsgrænse <8,5%  for borsyre/ borax stofferne fjernes, og erstattes af den generelle koncentrationsgrænse på 0,3%, ville  dette betyde en sænkning på 10-30 gange af de nuværende grænser for stofferne.

Dog er der ikke kommet noget forslag om ændring af disse grænser. Sverige har tidligere meldt deres interesse til at indsende et forslag, men har ikke prioriteret dette.

2) Opfølgning på forslag om borstofferne og godkendelsesordningen

Vækst- og miljødirektoraterne i Kommissionen (DG Grow og DG ENV) har med en note dateret 19. oktober 2015 til REACH komitéen med titlen: ”Preliminary reflections on the inclusion of further substances into Annex XIV ” vurderet, at bl.a. borstofferne ikke skal prioriteres til inklusion af Annex XIV (godkendelsesordningen), taget arbejdsbelastningen for Kemikalieagenturet (ECHA) og manglende alternativer til borstofferne i betragtning.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for borforbindelserne på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Evt. opfølgning på spørgsmålet om ændring af koncentrationsgrænser varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.