C.I. Pigment yellow 34 (blysolfochromatgul)

Stoffet C.I. Pigment Yellow 34 (C.I. = Colour Index) er et pigment, der indeholder bly og chrom. Det anvendes hovedsagelig til indfarvning af plast og til maling/coating. Stoffet anvendes også til fremstilling af korrosionsbeskyttende maling og antibegroningsmaling.

Den danske strategi fra januar 2015 konstaterer, at der er en omfattende regulering af brugen af stoffet i Danmark, da det er omfattet af den danske blybekendtgørelse, der forbyder import og salg af produkter indeholdende bly. I EU er C.I. Pigment Yellow 34 på godkendelsesordningen under REACH med en udfasningsdato i maj 2015. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at anvende stoffet, skulle have søgt om godkendelse til brugen af stoffet inden da. Der blev indsendt 6 ansøgninger om godkendelse af brugen af C.I. Pigment Yellow 34 til Kemikalieagenturet (ECHA). Ansøgningerne, der udelukkende omhandler industriel/professionel brug. Kommissionen har i 2016 udstedt godkendelse til fortsat brug af stoffet. Sverige har efterfølgende lagt sag an mod Kommissionen med påstand om ophævelse af godkendelsen, og Danmark intervenerer i sagen til støtte for Sverige. Der er endnu ikke (november 2017) faldet dom i sagen.

Derfor vurderede man i strategien, at det ikke var relevant at igangsætte tiltag for dette stof.

Kortlægningen giver ikke anledning til at foreslå yderligere tiltag for at reducere brugen af C.I. Pigment Yellow 34, hverken i Danmark eller i EU, da anvendelsen allerede er stærkt begrænset.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for Pigment Yellow 34 på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.