DEA

2,2’-iminodiethanol (DEA) anvendes i EU primært i forbindelse med afsvovling af gas og som et industrielt mellemprodukt til fremstilling andre kemikalier, bl.a. til landbruget. DEA bruges desuden i smøremidler, i køle- og skæreolier og som korrosionsinhibitor.

De tyske myndigheder har i 2013 under REACH gennemført en stofvurdering på grund af bekymringer for menneskers sundhed og udbredt åben anvendelse. På baggrund af denne evaluering har ECHA i februar 2014 besluttet, at registranterne skal indlevere yderligere information, så Tyskland kan færdiggøre deres vurdering af, om stoffet udgør en risiko. Registranterne havde frist den 25. maj 2016 til at indlevere disse oplysninger, hvorefter de tyske myndigheder har påbegyndt vurderingen af resultaterne fra studierne.

Miljøstyrelsen har tilsendt kortlægningen til de tyske myndigheder og yderligere bedt om at blive holdt orienteret omkring den videre vurdering og beslutning om stoffet. På baggrund heraf vurderes der ikke at være behov for yderligere danske initiativer vedrørende 2,2’-iminodiethanol.

Øvrigt

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for 2,2’-iminodiethanolpå lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes sin afsluttet. Arbejdet med evt. opfølgning på resultaterne af den tyske stofvurdering varetages via Miljøstyrelsen løbende arbejde med REACH.