n-hexan

n-hexan anvendes primært i brændstoffer til motorer, som ekstraktionsmiddel ved fremstilling af vegetabilske olier og som opløsningsmiddel ved fremstilling af pesticider.

De tyske myndigheder har primo 2014 færdiggjort en stofvurdering under REACH på grund af bekymringer for menneskers sundhed og udbredt åben anvendelse. På baggrund af denne stofvurdering har ECHA besluttet, at registranterne skal indlevere yderligere information således, at de tyske myndigheder kan færdiggøre deres vurdering. Den tyske stofvurdering er afsluttet og der er publiceret et konklusionsdokument i maj 2017. Det konkluderes at n-hexan er neurotoxisk og bør klassificeres som sådan.

Miljøstyrelsen har sendt kortlægningen til de tyske myndigheder og yderligere bedt m om at blive holdt orienteret omkring den videre vurdering og beslutning om stoffet. På baggrund heraf vurderes der ikke at være behov for yderligere danske initiativer vedrørende n-hexan.

Øvrigt

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for n-hexan på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Arbejdet med evt. opfølgning på resultaterne af den tyske stofvurdering varetages via Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.