MTBE (methyl-tert-butyl ether)

Methyl-tert-butyl-ether, (MTBE) anvendes næsten udelukkende som tilsætningsstof til benzin, hvor dets primære funktion er at øge oktantallet.

Stoffet er mistænkt for hormonforstyrrende effekter i mennesker og giver voldsom afsmag i forurenet grundvand. Nedenfor er beskrevet de tiltag som strategien mundede ud i.

1. Bidrag til stofvurdering under REACH

Frankrig har udarbejdet en stofvurdering, der blev offentliggjort den 7. februar 2017 . I stofvurderingen anmodes registranten om at indsende yderligere oplysninger om mutagenitet og risiko for hormonforstyrrende effekter i miljøet. Oplysningerne skal fremsedes senest d. 14. august 2018.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for MTBE på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.  Arbejdet med at følge op på stofvurderingsprocessen varetages via Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.