Trinatriumnitrilotriacetat

NTA og dets såkaldte natriumsalte, som f.eks. trinatriumnitrilotriacetat (Na3NTA), anvendes i vaske- og rengøringsmidler til at blødgøre vand og til at fjerne spor af metaller, herunder tungmetaller.

Miljøstyrelsen vurderer i strategien fra juni 2014, at danske forbrugeres udsættelse for Na3NTA og øvrige NTA-stoffer vil have en meget lille betydning i fremtiden.

Danmark fremsendte i 2013 en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for trinatriumnitrilotriacetat baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen for kommentering.

På den baggrund blev RMOA’en udgivet på det europæiske kemikalieagenturs hjemmeside i 2014, som angav, at det ikke er relevant at igangsætte tiltag på europæisk niveau på daværende tidspunkt.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for NTA på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Der var ingen tiltag for dette stof, og derfor betragtes implementeringen af strategien som afsluttet.