Status for LOUS-projektet

Selve LOUS projektet er afsluttet og evalueret, der er blevet gennemført en afslutningskonference og der er udarbejdet en pjece om de vigtigste resultater af LOUS-projektet. Ved udgangen af 3. kvartal 2017 er 39 strategier fuldt gennemført. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke er flere særlige LOUS-aktiviteter for disse strategier. Det blev besluttet i 2016, at den danske LOUS-liste består, det vil sige den skal hverken opdateres eller afvikles. Status for implementeringen af strategierne opdateres årligt fra 2016.

Nedenfor er de 40 stoffer og stofgrupper listet i alfabetisk rækkefølgemed angivelse af status for implementering af strategierne. Fra hvert stof eller stofgruppe er der link til en underside, hvor du kan læse mere om arbejdet med stofferne. Her kan du også downloade både kortlægningsrapporten og strategien.

Hvis status for implementeringen står som ”Færdig”, betyder det, at LOUS-strategien er afsluttet, men der kan dog stadig være aktiviteter i gang for det pågældende stof, som ikke er relaterede direkte til LOUS-projektet.

Kortlægningsrapporten beskriver eksisterende viden om stoffets eller stofgruppens anvendelse, regulering, effekter på miljø- og sundhed og alternativer. Strategien beskriver virkemidler til at håndtere de identificerede udfordringer og giver også et bud på effekten af disse virkemidler.

Stof/stofgruppeNummer i LOUS-projektetStatus pr. 3. kvartal 2017

Alkylphenol og alkylphenolethoxylater

1

Færdig

1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- eller 2,5-di-tert-butylhydroquinone (DTBHQ)

2

Færdig

Benzylchlorid

27

Færdig

Bifenyl

40

Færdig

Bisphenol-A

3

Færdig

Bisphenol-A-diglycidylether polymer (BADGE polymer)

4

Færdig

Bly og blyforbindelser

13

Færdig

Visse borforbindelser

32

Færdig

Visse bromerede flammehæmmere

18

Færdig

C.I. Pigment yellow 34 (blysulfochromatgul)

30

Færdig

Cadmium og cadmiumforbindelser

5

Færdig

Chlorparaffiner (kort- og mellemkædede)

26

Færdig

N,N-dimethylformamid (DMF)

25

Færdig

2,3-epoxypropylneodecanoat (EPDA)

33

Færdig

F-gasser (HFC’er, PFC’er, svovlhexafluorid)

29

Færdig

Formaldehyd

28

Færdig

Ftalater

16

Færdig

n-hexan

22

Færdig

1,6-hexandioldiglycidylether (HDDGE)

6

Færdig

2,2'-iminodiethanol (DEA)

23

Færdig

Visse isocyanater (MDI og TDI)

17

Færdig

Visse kobberforbindelser

14

Færdig

Kviksølv og kviksølvforbindelser

19

Færdig

Mangan(II)sulfat

34

Færdig

Methanol

7

Færdig

Mineralsk terpentin (visse typer)

12

Færdig

Molybdentrioxid

36

Færdig

MTBE

20

Færdig

1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

35

Færdig

Naftalen

37

Færdig

Natrium- & calcium-hypochlorit

38

Færdig

Nikkel

39

I gang

Visse parabener (propyl- og butylparaben)

8

Færdig

Parfumestoffer

31

Færdig

PFOA og PFOS-forbindelser

9

Færdig

Phenol

11

Færdig

Styren

24a

I gang

N-tert-butyl-N-cylcopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cybutryne)

10

Færdig

Toluen

24b

Færdig

Trinatriumnitrilotriacetat (NTA)

15

Færdig

Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP)

21

Færdig

Siden er opdateret 20. december 2020