Listen over uønskede stoffer

Liste over Uønskede Stoffer (LOUS) er en signalliste og vejledning til virksomheder om problematiske stoffer, hvis brug på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Miljøstyrelsen udgav LOUS i 1998, 2000 og 2004 og 2009.

Fra 2012 – 2015 foretog Miljøstyrelsen en omfattende kortlægning og indsamling af viden for hvert af de 40 stoffer og stofgrupper på LOUS (2009) om deres påvirkning af sundhed og miljø. LOUS 2012-15-projektet indebar ligeledes udarbejdelse af strategier for stofferne på listen, for hvordan vi sætter ind over for dem både nu og i fremtiden, hvor det er relevant.

Miljøstyrelsen bruger resultaterne af LOUS-projektet i EU til at sikre en fælles og ambitiøs regulering på kemikalieområdet. Nogle af stofferne fra LOUS bliver således nu og i fremtiden reguleret i hele EU. For disse stoffer kan du følge deres status under REACH og CLP i søgefunktionen på Kemikalieagenturets hjemmeside. Informationer om kemikalierne præsenteres i forskellige detaljeringsgrader, hvor det, der hedder infocard, er rettet mod en bredere målgruppe. Klik på kemikalienavnet for at vise infocard.

I Danmark bruges LOUS-projektet til at finde alternativer til nogle af de mest problematiske stoffer, til at føre mere kontrol, til at fastsætte grænseværdier for drikkevand og jord og til at informere forbrugere og brancher.

Som virksomhed kan du bruge LOUS, hvis du ønsker at være et skridt foran reguleringen og selv tage initiativ til at udskifte de problematiske stoffer.

Der er taget beslutning om ikke at opdatere den danske LOUS-liste.

Andre danske initiativer til information og prioritering af stoffer omfatter bl.a. den Vejledende Liste til Selvklassificering og, i samarbejde med 4 andre EU medlemslande, den engelsksprogede Endocrine Disruptor List.

Siden er opdateret 20. december 2020