Listen over uønskede stoffer

Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) er en signalliste og en vejledning til danske virksomheder om hvilke stoffer, de på længere sigt bør bruge mindre – eller helt stoppe brugen – af. Efter fire års arbejde ligger der nu strategier for stofferne på listen.

Miljøstyrelsen har fra 2012 – 2015 foretaget en omfattende kortlægning og indsamling af viden om hver af de 40 stoffer og stofgrupper på LOUS (2009). Det betyder, at vi i dag har et langt bedre overblik over, hvordan stofferne på listen påvirker sundheden og miljøet og ikke mindst, hvordan vi sætter ind over for dem både nu og i fremtiden, hvor det er relevant.

Miljøstyrelsen bruger resultaterne af LOUS-projektet i EU til at sikre en fælles og ambitiøs regulering på kemikalieområdet. I Danmark bruges LOUS-projektet til at finde alternativer til nogle af de mest problematiske stoffer, til at føre mere kontrol, til at fastsætte grænseværdier for drikkevand og jord og til at informere forbrugere og brancher.

Som virksomhed kan du bruge LOUS, hvis du ønsker at være et skridt foran reguleringen og selv tage initiativ til at udskifte de problematiske stoffer. På siderne her kan du få en status for arbejdet med hver af de 40 stoffer og stofgrupper samt læse mere om baggrunden for projektet og processen.

Hvis dit stof ikke findes blandt de 40 stoffer eller stofgrupper på LOUS, kan du bruge søgefunktionen på Kemikalieagenturets hjemmeside ( http://echa.europa.eu/) . Informationer om kemikalilerne præsenteres i forskellige detaljeringsgrader, hvor det der hedder infocard er rettet mod en bredere målgruppe. Klik på kemikalienavnet fra søgningen for at vise infocard.