Stoffer der er udgået af Listen over uønskede stoffer

Her kan du se stoffer, der er fjernet fra "Listen over uønskede stoffer" 2004 i forhold til den tidligere udgave af listen fra 2000.

7 yderligere stoffer er fjernet fra listen efterfølgende. Læs mere her.

Stofnavn CAS-nr. Begrundelse for at stoffet er taget af "Listen over uønskede stoffer"
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin 2855-13-2 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Antimontrioxid 1309-64-4 Fjernet pga. faldet forbrug.
Azofarver, der kan fraspalte kræftfremkaldende aminer Flere Var tidligere prioriteret for særlig indsats. Ny EU-regulering om anvendelsesbegrænsning har minimeret risikoen (bekendtgørelse nr. 755 af 15. august 2003).
2,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan) 1675-54-3 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Bisphenol-A-diglycidylether (reaktionsprodukt) 25068-38-6 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
1,2-Dichlorethan 107-06-2 Fjernet fordi forbruget i Danmark nu er meget lavt. Opfylder dermed ikke nye kriterier. Var tidligere prioriteret for en særlig indsats.
Tunge naphthenske kulbrinter 64741-53-3 Fjernet pga. faldet forbrug.
3,6-Diazaoctan-1,8-diamin 112-24-3 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer) og forbruget i Danmark er under tonnagegrænsen.
3,3'-Dichlor-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamin dihydrochlorid 612-83-9 Nye oplysninger om stoffets anvendelse indikerer, at det ikke udgør en risiko. Anvendes udelukkende som synteseråvare.
Tolyfluanid 731-27-1 Fjernet pga. faldet forbrug.
Dimethylphenol 1300-71-6 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin 91-53-2 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Hexachlorobenzen 118-74-1 Var tidligere prioriteret for særlig indsats. Er omfattet af POP konventionen (bekendtgørelse nr. 820 af 29. sept. 2003 om visse bestandige organiske forbindelser (POP-stoffer)
og ikke tilladt at anvende i Danmark.
1,6-Hexandioldiacrylat 13048-33-4 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Kolophonium 8050-09-7 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Lavtkogende nafta, som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen 0,1 volumen).   Fjernet da fraktion med kræftfremkaldende urenheder ikke anvendes i Danmark.
Maleinsyreanhydrid 108-31-6 Nye oplysninger om stoffets anvendelse indikerer, at det ikke udgør en risiko.
Mesitylen 108-67-8 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer) og forbruget i Danmark er under tonnagegrænsen.
Methenamin 100-97-0 Fjernet pga. faldet forbrug.
(1-methyl-1,2-ethandiyl) bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)]diacrylat 42978-66-5 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Methylmetharcrylat 80-62-6 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Moskxylener og muskketon   Forbruget i Danmark er meget lavt.
Var tidligere prioriteret for en særlig indsats.
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan 13475-82-6 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Phenol 108-95-2 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Phenol, 4,4'-(1-methyl.ethyl.iden)bis, polymer med 2,2-((1-methyl.ethyliden)bis) 25036-25-3 Fjernet da stoffet har variabel/ukendt struktur og dermed ikke er velegnet til computerberegninger.
Phenol, methyl 1319-77-3 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Phthalsyreanhydrid 85-44-9 Fjernet pga. faldet forbrug.
Sulfaminsyre 5329-14-6 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
Beg 61789-60-4 Opfylder ikke nye kriterier for uønskede egenskaber (klassificeringer).
1,2,4-Trichlorbenzen 120-82-1 Forbruget i Danmark er nu meget lavt.
Var tidligere prioriteret for en særlig indsats. EU forbud er foreslået.
Uspecificeret gasolie, der er kræftfremkaldende   Fjernet da fraktion med kræftfremkaldende urenheder ikke anvendes i Danmark.
Råoliedestilater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DSMO-ekstrakt 3%).   Fjernet da fraktion med kræftfremkaldende urenheder ikke anvendes i Danmark.