Revideret liste over uønskede stoffer

Her kan du se den reviderede liste over uønskede stoffer. Listen svarer til listen over uønskede stoffer 2004, hvor 7 stoffer er fjernet på grund af at Miljøstyrelsen på baggrund af ny videnskabelig viden har vurderet, at stofferne ikke længere lever op til kriterierne for at være på hverken "Listen over uønskede stoffer 2004" eller "Effektlisten 2004".
Se notat om de 7 stoffer (word)

CAS nr

Stofnavn

79-06-1

Acrylamid

 

Visse alkaner og cycloalkaner

110-82-7

Cyclohexan

142-82-5

Heptan

110-54-3

Hexan

90622-57-4

C9-C12 Isoalkaner

31807-55-3

Isododecan

 

Alkylphenoler og alkylphenolethoxylater

91082-17-6

Alkylsulfonsyrephenylester

68442-68-2

Benzenamin, n-phenyl-, styreneret

92-52-4

Biphenyl

80-05-7

Bisphenol-A

54208-63-8

2,2'-Bisphenol F diglycidylether

 

Bly og blyforbindelser

 

Visse Bor-forbindelser

10043-35-3

Borsyre

1303-96-4

Borax

1303-86-2

Dibortrioxid

 

Visse bromerede flammehæmmere

32534-81-9

Pentabrodiohenylether

32536-52-0

Octabromdiphenylether

1163-9-5

Decabromdiphenylether

79-94-7

Tetrabromobisphenol A

25637-99-4

Hexabromcyclododecan

96-29-7

Butanonoxim

 

Cadmium og cadmiumforbindelser

 

Visse chlorerede opløsningsmidler

100-44-7

Benzylchlorid

75-09-2

Dichlormethan

127-18-4

Tetrachlorethylen

79-01-6

Trichlorethylen

 

Chlorparaffiner (kort-, mellem- og langkædede)

 

Visse chromatforbindelser

1333-82-0

Chromtrioxid

10588-01-9

Dinatriumdichromat

7778-50-9

Kalium Chromat

7789-06-2

Strontiumchromat

13530-65-9

Zinkchromat

10124-43-3

Cobalt(II)sulfat

 

Creosotforbindelser med kræftfremkaldende "urenheder"

85-42-7

Cyclohexan-1,2-dicarboxylsyreanhydrid (uspec.)

26898-17-9

Dibenzyl(methyl)benzen

95-76-1

3,4-Dichloroanilin

111-42-2

Diethanolamin

68-12-2

N,N-Dimethylformamid

75-08-1

Ethanthiol

 

Fluorerede drivhusgasser (HFC'er, PFC'er, Svovlhexafluorid)

811-97-2

HFC 134a

354-33-6

HFC 125

420-46-2

HFC 143a

75-37-6

HFC 152a

75-73-0

CF4

76-16-4

C2F6

76-19-7

C3F8

2551-62-4

SF6

50-00-0

Formaldehyd

75-12-7

Formamid

111-30-8

Glutaral

26761-45-5

Glycidyl neodecanoat

 

Visse glykolethere

110-80-5

2-Ethoxyethanol

111-15-9

2-Ethoxyethylacetat

109-86-4

2-Methoxyethanol

110-49-6

2-Methoxyethyl-acetat

1589-47-5

2-Methoxypropan-1-ol

70657-70-4

2-Methoxypropyl-acetat

19438-60-9

Hexahydro-4-methylphthalsyreanhydrid

 

Hydroxybenzener

123-31-9

Hydroquinon

108-46-3

Resorcinol

10059-54-0

Hydroxylammoniumsulfat

 

Visse isocyanater

26447-40-5

MDI

5873-54-1

2,4' MDI

101-68-8

4,4' MDI

26471-62-5

TDI

584-84-9

2,4 MDI

91-08-7

2,6 MDI

 

Kobber og kobberforbindelser

 

Kviksølv og kviksølvforbindelser

101-77-9

4,4'-Methylendianilin

149-30-4

Mercaptobenzothiazol (MBT)

1313-27-5

Molybdentrioxid

1634-04-4

MTBE

7681-52-9

Natriumhypochlorit

7778-54-3

Calciumhypochlorit

 

Visse nikkelforbindelser

7440-02-0

Nikkel

1313-99-1

Nikkeloxid

99-99-0

4-Nitrotoluen

2082-79-3

Octadecyl-3-(3,5-di-tertiærbutyl-4-hydroxyphenyl)propionat

556-67-2

Octamethylcyclotetrasiloxan

 

Visse olieafledte stoffer

8002-05-9

Råolie til visse anvendelser

97722-04-8

Carbonhydrider, C26-55, aromatrige

64742-05-8

Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent

64741-51-1

Destillater (råolie), tunge paraffin-

64742-04-7

Ekstrakter (råolie), tungt parraindestillat solvent

64742-90-1

Rester (råolie), dampkrakket

8052-41-3

Terpentin, mineralsk

64742-88-7

Solventnaphtha (råolie), middeltung aliphatisk

 

Visse organiske tinforbindelser
Dibutyltin (DBT), dioctyltin (DOT) og triphenyltin (TPT), som omfatter flere CAS-nr.

688-73-3

Tributyltin

Intet CAS-nr.

Tributyltin forbindelser

56-35-9

Tributyltin oxid = bis(tributyltin) oxid

26354-18-7

2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester = Stannane, tributylmetacrylat

Intet CAS-nr

.Methoxyethylacrylat tributyltin, copolymer

4342-30-7

Phenol, 2-[[(tributylstannyl)oxy]carbony = Monotributyltin salicylate

4342-36-3

Stannane, (benzoyloxy)tributyl-

4782-29-0

Stannane, [1,2-phenylenebis(carbonyloxy)

36631-23-9

Stannane, tributyl = Tributyltin naphthalat

85409-17-2

Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy)

24124-25-2

Stannane, tributyl[(1-oxo-9,12-octadecad)]

3090-35-5

Stannane, tributyl[(1-oxo-9-octadecenyl)]

26239-64-5

Stannane, tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,1]]]

1983-10-4

Stannane, tributylfluoro- Me

2155-70-6

Tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]Stannane

Intet CAS-nr.

Tributyltincarboxylat

26636-32-8

Tributyltinnaphthalat

Intet CAS-nr

Tributyltinpolyethoxylat

2279-76-7

Tri-n-propyltin (TPrT)

668-34-8

Triphenyltin

1461-25-2

Tetrabutyltin (TTBT)

900-95-8

Fentin acetat

 

Overfladeaktive stoffer, der ikke nedbrydes fuldstændigt under anaerobe forhold

 

Visse parfumestoffer:

122-40-7

Amylcinamal

101-85-9

Amylcinnamyl alkohol

105-13-5

Anisylalkohol

100-51-6

Benzylalkohol

120-51-4

Benzylbenzoat

103-41-3

Benzylcinnamat

118-58-1

Benzylsalicylat

104-51-1

Cinnamylalkohol

104-55-2

Cinnamal

5392-40-5

Citral

106-22-9

Citronellol

91-64-5

Coumarin

5989-27-5

d-Limonen

97-53-0

Eugenol

4602-84-0

Farnesol

106-24-1

Geraniol

101-86-0

Hexylcinnamaldehyd

107-75-5

Hydroxycitronellal

31906-04-4

Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd

97-54-1

Isoeugenol

80-54-6

Lilial

78-70-6

Linalool

111-12-6

Methylheptin carbonat

127-51-5

3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl

6683-19-8

Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat

 

PFOS forbindelser

128-37-0

Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-

122-60-1

Phenylglycidylether

 

Visse phthalater:

85-68-7

Benzylbutylphthalat

117-81-7

Di(1-Ethylhexyl)phthalat

84-74-2

Dibutylphthalat

117-82-8

Di(2-methoxyethyl)phthalat

11070-44-3

Phthalsyreanhydrid, Methyltetrahydro- (uspec.)

 

Visse pigmenter og farvestoffer:

1533-78-4

Acetamid, N-(5-(bis(2-(acetyloxy)ethyl)amino)-2-((2-chlor-4-nitrophenyl)azo)phenyl)-

85136-74-9

1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]pyridin-3-carbonitril

75-56-9

Propylenoxid

100-42-5

Styren

26140-60-3

Terphenyl (uspec.)

137-26-8

Thiram

 

Visse tjæreprodukter:

65996-89-6

Tjære, stenkuls-, højtemperaturs-

65996-93-2

Kultjærebeg-, højtemperaturs-

8007-45-2

Stenkulstjære

91-20-3

Naphthalen

2451-62-9

Triglycidylisocyanurat

101-02-0

Triphenylphosphit

115-96-8

Tris(2-chlorethyl)phosphat

31570-04-4

Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phoshit

12122-67-7

Zineb