Stoffer på EU's prioriteringsliste med dokumenterede hormonforstyrrende effekter

EU's liste over stoffer med dokumentation for hormonforstyrrende effekter (indeholder på nuværende tidspunkt 66 stoffer), som er prioriteret til yderligere testning. Der er tale om en totalliste. De fleste stoffer er reguleret med forbud eller omfattet af godkendelsesordning for plantebeskyttelsesmidler. De stoffer der er med på Listen over Uønskede Stoffer er markeret med *.

CAS-nr.

Navn

12789-03-6

Chlordan

57-74-9

Chlordan (cis- og trans-)

143-50-0

Kepone = Chlordecone Highly

2385-85-5

Mirex

8001-35-2

Toxaphen = Camphechlor

50-29-3 DDT

(technical) = clofenotan

50-29-3

p,p'-DDT = clofenotan

3563-45-9

Tetrachlor DDT = 1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan

50471-44-8

Vinclozolin

12427-38-2

Maneb

137-42-8

Metam Natrium

137-26-8

Thiram *

12122-67-7

Zineb*

58-89-9

Gamma-HCH = Lindan

330-55-2

Linuron (Lorox)

1912-24-9

Atrazine

34256-82-1

Acetochlor

15972-60-8

Alachlor

100-42-5

Styrene*

118-74-1

Hexachlorobenzen = HCB

8 5-68-7

Butylbenzylphthalate (BBP)*

117-81-7

Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) = Dioctylphthalate (DOP)*

84-74-2

Di-n-butylphthalat (DBP)*

80-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan = 4,4'-isopropylidenediphenol = Bisphenol A*

1336-36-3

PCB

35065-27-1

PCB153

32774-16-6

PCB169

2437-79-8

PCB47

32598-13-3

PCB77

53469-21-9

Aroclor 1242

1 2672-29-6

Aroclor 1248

11097-69-1

Aroclor 1254

11096-82-5

Aroclor 1260

59536-65-1

PBB'er = Bromerede Biphenyler (blandet gruppe af 209 congener)

40321-76-4

1,2,3,7,8 Pentachlordibenzodioxin

Intet CAS-nr.

2,3,7,8 Tetrachlordibenzo-p-dioxin(TCDD)

57117-31-4

2,3,4,7,8 Pentachlordibenzofuran

688-73-3

Tributyltin*

Intet CAS-nr.

Tributyltin-forbindelser*

56-35-9

Tributyltin oxid = bis(tributyltin) oxid*

26354-18-7

2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester = Stannane, tributylmeacrylat*

Intet CAS-nr.

Methoxyetylacrylat tinbutyltin, copolymer*

4342-30-7

Phenol, 2-[[(tributylstannyl)oxy]carbony*

4342-36-3

Stannane, (benzoyloxy)tributyl- *

4782-29-0

Stannane, [1,2-phenylenebis(carbonyloxy)*

36631-23-9

Stannane, tributyl = Tributyltin naphtalat*

85409-17-2

Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy*

24124-25-2

Stannane, tributyl[(1-oxo-9,12-octadecad*

3090-35-5

Stannane, tributyl[(1-oxo-9-octadecenyl)*

26239-64-5

Stannane, tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,1*

1983-10-4

Stannane, tributylfluoro- Me*

2155-70-6

Tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]stannane*

Intet CAS-nr.

Tributyltincarboxylat*

26636-32-8

Tributyltinnaphthalat *

Intet CAS-nr.

Tributyltinpolyethoxylat*

2279-76-7

Tri-n-propyltin (TPrT)*

Intet CAS-nr.

Triphenyltin*

900-95-8

Fentin acetat*

95-76-1

3,4-Dichloroanilin*

108-46-3

Resorcinol*

61-82-5

Amitrol = Aminotriazol

1836-75-5

Nitrofen

140-66-9

4-Tert-Octylphenol=1,1,3,3-Tetramethyl-4-butylphenol

25154-52-3

Phenol, nonyl- *

1461-25-2

Tetrabutyltin (TTBT)*

99-99-0

4-Nitrotoluen*