Listen over uønskede stoffer (LOUS)

Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør begrænses eller helt stoppes.

Gældende liste er 4. udgave fra 2009. Tidligere udgaver er udsendt i 1998, 2000 og 2004. Læs mere om listen og Miljøstyrelsens gennemgang af listen i 2012-2015 her.