Listen over harmoniserede klassificeringer

Kemikalier

EU's liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere Listen over farlige stoffer) rummer mere end 8000 kemiske stoffer og stofgrupper, for hvilke man i EU har vedtaget bindende klassificeringer for sundhed, miljø og/eller fysiske farer.

Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer fremgår af bilag VI til CLP forordningen. Dette bilag erstatter den gamle "Listen over farlige stoffer", som er udgået. Bilag VI i CLP forordningen består af 2 tabeller som dels angiver klassificeringen i henhold til CLP og dels klassificeringen efter de gamle regler.

Stoffer, der har en harmoniseret klassificering, kan også ses i ECHA's Classification and Labelling Inventory, som indeholder alle de stoffer, der har en harmoniseret klassificering. Databasen indeholder også alle de stoffer, der er blevet selvklassificeret af de virksomheder, der markedsfører stofferne i EU.

En harmoniseret klassificering er bindende og kan ikke fraviges. Hvis et stof har en harmoniseret klassificering i en eller flere fareklasser, har man dog pligt til at foretage selvklassificering i de øvrige fareklasser, der ikke er omfattet af den harmoniserede klassificering.