Listen over harmoniserede klassificeringer

Kemikalier

EU's liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere Listen over farlige stoffer) rummer mere end 8000 kemiske stoffer og stofgrupper, for hvilke man i EU har vedtaget bindende klassificeringer for sundhed, miljø og/eller fysiske farer.

Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer fremgår af bilag VI til CLP forordningen. Dette bilag erstatter den gamle "Listen over farlige stoffer", som er udgået.

Stoffer, der har en harmoniseret klassificering, kan også ses i ECHA's Classification and Labelling Inventory, som indeholder alle de stoffer, der har en harmoniseret klassificering. Databasen indeholder også alle de stoffer, der er blevet selvklassificeret af de virksomheder, der markedsfører stofferne i EU.

En harmoniseret klassificering er bindende og kan ikke fraviges. Hvis et stof har en harmoniseret klassificering i en eller flere fareklasser, har man dog pligt til at foretage selvklassificering i de øvrige fareklasser, der ikke er omfattet af den harmoniserede klassificering.

 

Siden er opdateret 20. december 2020