Historiske databaser og lister

Liste over Uønskede Stoffer (LOUS) var en signalliste og vejledning til virksomheder om problematiske stoffer, hvis brug på længere sigt burde reduceres eller helt stoppes, som Miljøstyrelsen udgav i 1998, 2000 og 2004 og 2009.

Fra 2012 – 2015 foretog Miljøstyrelsen en omfattende kortlægning og indsamling af viden for ialt  40 stoffer og stofgrupper på LOUS (2009) om deres påvirkning af sundhed og miljø.  Udgangspunktet for LOUS var Miljøstyrelsens Effektliste, som indeholder alle stoffer, der lever op til de fastsatte kriterier i forhold til farlighed, men ikke tager hensyn til, om stofferne anvendes i Danmark eller ej. Effektlisten indeholder ca. 19.500 kemiske stoffer. 

Her på siden har du adgang til vores gennemgang af de i alt 40 kemiske stoffer og stofgrupper og til effektlisten, som lå til grund for udvælgelsen. De to lister opdateres ikke længere. 

Stof/stofgruppeNummer i LOUS-projektetRapport

Alkylphenol og alkylphenolethoxylater

1

Kortlægningsrapport 

1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)- eller 2,5-di-tert-butylhydroquinone (DTBHQ)

2

Kortlægningsrapport 

Benzylchlorid

27

 

Kortlægningsrapport

Bifenyl

40

Kortlægningsrapport

Bisphenol-A

3

 

Kortlægningsrapport

Bisphenol-A-diglycidylether polymer (BADGE polymer)

4

Kortlægningsrapport

Bly og blyforbindelser

13

Kortlægningsrapport

Visse borforbindelser

32

Kortlægningsrapport

Visse bromerede flammehæmmere

18

Kortlægningsrapport

C.I. Pigment yellow 34 (blysulfochromatgul)

30

Kortlægningsrapport

Cadmium og cadmiumforbindelser

5

Kortlægningsrapport

Chlorparaffiner (kort- og mellemkædede)

26

Kortlægningsrapport

N,N-dimethylformamid (DMF)

25

Kortlægningsrapport

2,3-epoxypropylneodecanoat (EPDA)

33

Kortlægningsrapport

F-gasser (HFC’er, PFC’er, svovlhexafluorid)

29

Kortlægningsrapport

Formaldehyd

28

Kortlægningsrapport

Ftalater

16

Kortlægningsrapport

n-hexan

22

Kortlægningsrapport

1,6-hexandioldiglycidylether (HDDGE)

6

Kortlægningsrapport

2,2'-iminodiethanol (DEA)

23

Kortlægningsrapport

Visse isocyanater (MDI og TDI)

17

Kortlægningsrapport

Visse kobberforbindelser

14

Kortlægningsrapport

Kviksølv og kviksølvforbindelser

19

Kortlægningsrapport

Mangan(II)sulfat

34

Kortlægningsrapport

Methanol

7

Kortlægningsrapport

Mineralsk terpentin (visse typer)

12

Kortlægningsrapport

Molybdentrioxid

36

Kortlægningsrapport

MTBE

20

Kortlægningsrapport

1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

35

Kortlægningsrapport

Naftalen

37

Kortlægningsrapport

Natrium- & calcium-hypochlorit

38

Kortlægningsrapport

Nikkel

39

Kortlægningsrapport

Visse parabener (propyl- og butylparaben)

8

Kortlægningsrapport

Parfumestoffer

31

Kortlægningsrapport

PFOA og PFOS-forbindelser

9

Kortlægningsrapport

Phenol

11

Kortlægningsrapport

Styren

24a

Kortlægningsrapport

N-tert-butyl-N-cylcopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cybutryne)

10

Kortlægningsrapport

Toluen

24b

Kortlægningsrapport

Trinatriumnitrilotriacetat (NTA)

15

Kortlægningsrapport

Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP)

21

Kortlægningsrapport

Download Listen Over Uønskede Stoffer 2009 og læs om kriterier for udvælgelse af stofferne 

Effektlisten danner udgangspunkt for Listen over uønskede stoffer. Effektlisten består af ca. 19.500 stoffer, som er udvalgt efter de kriterier Miljøstyrelsen har fastsat. Stofferne er udtrukket fra "EU’s liste over farlige stoffer", "EU's prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber", højtonnage stoffer som man i EU har mistanke om, har PBT og vPvB egenskaber og "Miljøstyrelsens Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer".
Læs Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2010: Effektlisten 2009 (PDF)