EUs liste over klassificering af kemiske stoffer

Kemikalier

EU's liste over klassificeringer indeholder kemiske stoffer og stofgrupper, for hvilke man i EU har vedtaget bindende klassificeringer for sundhed, miljø og/eller fysiske farer. Listen indeholder også virksomheders selvklassificering af de kemiske stoffer og blandinger, de markedsfører i EU.

Den aktuelle liste over harmoniserede klassificeringer fremgår af bilag VI til CLP forordningen. Dette bilag erstatter den gamle "Listen over farlige stoffer", som er udgået. 

En harmoniseret klassificering er bindende og kan ikke fraviges. Hvis et stof har en harmoniseret klassificering i en eller flere fareklasser, har man dog pligt til at foretage selvklassificering i de øvrige fareklasser, der ikke er omfattet af den harmoniserede klassificering.

Du kan se, om det stof, din virksomhed markedsfører, har en harmoniseret klassificering i EUs  klassificering og mærkningsfortegnelse (C&L fortegnelsen), der er en søgbar database, der ligger på Kemikalieagenturets (ECHA’s) hjemmeside.

C&L fortegnelsen, en søgbar database, ECHA's hjemmeside

CLP forordningen, ECHA's hjemmeside 

Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer
Hvis du har brug for hjælp til selvklassifering, har Miljøstyrelsen udgivet en stofliste med vejledende klassificeringer for mere end 54.000 stoffer.

Mere information om klassificering af stoffer og blandinger, ECHA's hjemmeside