Effektlisten

Effektlisten består af systematisk udvalgte stoffer, som Miljøstyrelsen anser for at have særlige problematiske sundheds- og/eller miljømæssige effekter.

  Udvælgelseskriterierne kan kort beskrives således:

  1. Stoffer som har problematiske egenskaber i forhold til ”EU's liste over farlige stoffer”
  2. Stoffer som har problematiske egenskaber i forhold til ”Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer”
  3. Stoffer som optræder på ”EU’s liste over mulige PBT-/vPvBstoffer”
  4. Stoffer som optræder på ”EU’s prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber”

Du kan søge i Miljøstyrelsens database med de ca. 19.500 stoffer, der er samlet på listen:

Søg i Effektlisten

Søgevejledning

Der kan søges på blandt andet stofnavn, CAS-nr. og klassificering. Søgningen giver også mulighed for at se, hvorfor de enkelte stoffer er taget med på listen. Det angives, om stoffet har problematiske egenskaber i forhold til "EU’s liste over farlige stoffer" eller Miljøstyrelsens "Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer", om stoffet står på "EU’s liste over mulige PBT-/vPvB-stoffer" eller på "EU’s pririteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber ".

Ønsker man at læse om baggrunden for effektlisten og om udvælgelsen af stofferne, skal man bruge den publicerede udgave af listen.

Se publikationen: 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2010: Effektlisten 2009 (PDF)

Du kan søge i den tidligere udgave (Effektlisten 2004)  her .