Kemiske stoffer i forbrugerprodukter - Database

Miljøstyrelsen har lavet en database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

I databasen kan søges på bl.a. stoffer, funktioner og produkttyper.

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter.