Om MaybeBaby

MaybeBaby er et fagfagligt undervisningsmateriale om fertilitet fra Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Materialet er let at integrere i relevante fag på gymnasiet og lægger op til dialogisk undervisning.

Undervisningsmaterialet MaybeBaby skal styrke gymnasieelevers viden om fertilitet. Det skal samtidig hjælpe dem til at reflektere over, hvordan faktorer som alder, livsstil, kemiske stoffer og samfundsmæssige forhold spiller ind på evnen og lysten til at få børn. På den måde styrker materialet deres kompetencer til selv at træffe et informeret valg.

MaybeBaby rummer fem centrale emner, der tilsammen indkapsler de væsentligste faktorer for fertiliteten: Min krop, Mit helbred, Min livsstil, Kemiske stoffer i min hverdag og Samfundet omkring mig.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med undervisere og med udgangspunkt i de gymnasiale læreplaner på STX, HF, HHX og HTX. Det er ikke udarbejdet til specifikke klassetrin eller niveauer, men kan tilpasses hertil. Tilgangen er problembaseret og involverende, og målet er at skabe refleksion, perspektivering og individuel stillingtagen hos eleverne.

Under Til underviseren ligger et idékatalog, som undervisere kan tage udgangspunkt i, når de tilrettelægger undervisning med materialet.