Fertilitetshjulet

Hjulet med de fem emner er omdrejningspunktet for undervisningsmaterialet. Fertilitetshjulet er indgangen til de overordnede faktorer, der kan have indflydelse på fertiliteten.

Fertilitetshjulet er det første element, du stifter bekendtskab med på maybebaby.dk. Det er her, du kan vælge, hvilket emne du vil dykke ned i. Emnerne komplimenterer hinanden, så de tilsammen giver viden om de faktorer, der kan spille ind på fertiliteten. Derfor kan det være en god idé at komme omkring alle emnerne i undervisningen.

Symbolsk viser fertilitetshjulet, at de fem emner hænger sammen, når det handler om fertilitet. Ofte kan nedsat fertilitet nemlig være et resultat af flere forskellige faktorer i kombination.

MaybeBaby - Film om fertilitet