Til underviseren

Kemi, fordi? er et fleksibelt undervisningsmateriale, som er udarbejdet til alle interesserede lærere og elever i grundskolens 7. til 9. klasse. Produktark, emner og film fra websitet kan frit benyttes som inspirerende delkomponenter i undervisningen, hvis det måtte være relevant. Og for lærere, der ønsker at bruge materialet i en større sammenhæng, er det samtidig muligt at benytte ét af tre gennemarbejdede undervisningsforløb.

Tre skræddersyede forløb

De tre undervisningsforløb (didaktiske designs) er nøje tilpasset læseplaner og Fælles Mål i fagene Biologi, Fysik/Kemi og Biologi. Alt dette samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering er beskrevet i lærervejledningen til hvert af de tre forløb.

Undervisningsforløb: Sprogbaseret læring

I dette undervisningsforløb lægges vægt på, at eleverne udvikler et nuanceret fagsprog, hvor de bruger ord og begreber i den rette kontekst til at beskrive og forklare kemien i de produkter, der er omkring dem og som er beskrevet på Kemi, fordi?

I den sprogbaseret tilgang tages udgangspunkt i elevernes eget hverdagssprog, og gennem forløbet bygges nye ord og begreber ind i sproget. Eleverne præsenteres for forskellige former for stilladser, der hjælper dem til at læse eller skrive faglige tekster eller på anden måde kommunikere i et fagligt sprog.

Hent lærervejledningen om sprogbaseret læring. Her finder du en beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområder og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering.

Undervisningsforløb: Fremstilling af creme

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde i en innovativ proces med at fremstille en creme, der løser et problem for en bestemt målgruppe. Det er en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med innovative eller engineering processer. For at få indblik i problematikkerne omkring kosmetiske produkter inddrages kemifordi.dk og herunder særligt siderne om deodorant og solcreme.

Online findes der flere opskrifter på cremer, som eleverne kan støtte sig op ad, og hos f.eks. Frederiksen eller Matas er det muligt at købe ingredienser til diverse cremer. Skolen kan eventuelt levere basismaterialer, mens eleverne kan fremskaffe specifikke materialer, der passer til deres produkt.

Hent lærervejledningen om fremstilling af creme. Her finder du en beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering.

Undervisningsforløb: Rollespil

I dette undervisningsforløb får eleverne til opgave at argumentere for, at en fond skal tildele forskningsmidler til lige netop deres område inden for kemi. Eleverne skal i grupper forberede sig på og være godt inde i de kemiske udfordringer, der findes i relation til de forskellige kemiske produkter på kemifordi.dk. Én gruppe – ét produkt.

Ud over en beskrivelse af de kemiske stoffer skal eleverne komme med forslag til, hvordan forskning på området kan gøre, at produkterne indeholder færre stoffer som er problematiske for mennesker og miljø. Forslaget præsenteres for Fonden (en gruppe elever, der er godt inde i alle produkter). Fonden vælger en vinder af fondsmidler og begrunder deres valg.

Hent lærervejledningen om rollespil. Her finder du en beskrivelse af fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds-/vidensmål samt undervisningsaktiviteter og forslag til evaluering.