Computer

Din computer består af utrolig mange stoffer. Over 1.000 faktisk. Bare i en printplade indgår op mod halvdelen af alle grundstoffer. Nogle er sjældne eller dyre som guld og platin, og langt de fleste er helt uskadelige. Andre stoffer, eksempelvis de såkaldte flammehæmmere, kan være problematiske.

Flammehæmmere skal forhindre, at der går ild i computeren, men dyreforsøg har vist, at nogle flammehæmmere kan skade mennesker og miljø.

Spørgsmål

I denne YouTube video: "Brominated flame retardants: Its elementary" ser du to meget forskellige syn på flammehæmmere fra to forskellige parter. Hvad tænker du? 

Sådan bliver stoffet frigivet

Når du bruger din computer eller anden elektronik, som bliver varm, kan der fordampe meget små mængder flammehæmmere. Flammehæmmerne binder sig til støvet i luften, som du får ind i kroppen, når du trækker vejret.

Flammehæmmere er ofte fedtopløselige og svære at nedbryde. Når vi bruger, rengør og smider computere væk, kan stofferne spredes til luft, jord og vand. Herfra ophobes flammehæmmerne i fødekæden, så vi igen støder på flammehæmmere, når vi for eksempel spiser rovfisk og mælkeprodukter. Også i sæler og isbjørne, der er øverst i fødekæden, kan man måle flammehæmmere.

Se en film om kredsløbet nedenfor. 

Stoffets funktion i computeren

Flammehæmmere er ofte baseret på stoffer som brom, klor eller fosfor. De er som regel tilsat computerens plastik- og printplader, for at den kan leve op til standarder for brandsikkerhed.

Bromerede flammehæmmere forhindrer en flamme i at brænde i eksempelvis en computer. Det sker ved, at flammehæmmeren frigiver brom, som bremser forbrændingsprocessen. I den forbindelse bliver der dannet bromsyre.

Nogle forskere er kritiske over for, hvor effektive flammehæmmere er. Det er producenterne uenige i.

Problemet med flammehæmmere

Flammehæmmerebliver brugt i over 700 typer produkter, og de bromerede flammehæmmere er de mest problematiske. Nogle af dem er mistænkte for at være hormonforstyrrende. Det kan for eksempel påvirke hjernens udvikling negativt hos fostre.

Spørgsmål

Hvad er årsagen til, at hormonforstyrrende stoffer påvirker os som mennesker, og hvad har det af konsekvenser for os?

Som samfund udleder vi stoffer – i dette tilfælde flammehæmmere – som lægger op til en række problemstillinger. Lad os kigge på nogle af dem:

I EU producerer vi hvert år 8,7 millioner ton elektrisk og elektronisk affald, men vi samler kun 2,1 million ton ind. Hvorfor indsamler vi kun en mindre del af elektronikaffaldet, når vi ved, at en del af de problematiske stoffer ender i naturen? Og hvilke løsninger, tænker du, kan afhjælpe problemet?

I dansk og europæisk lovgivning er de mest problematiske bromerede flammehæmmere forbudt. Generelt arbejder Danmark, Sverige og Tyskland aktivt for at udfase de problematiske flammehæmmere, mens man eksempelvis i USA og Storbritannien er mere positiv over for brugen af flammehæmmere.

Hvorfor er USA og Storbritannien mere positive over for flammehæmmere, når de er mistænkte for at være farlige? Og hvordan kommer det os ved i Danmark?

Industrien, ngo’er og myndigheder i Europa arbejder på at finde ufarlige flammehæmmere baseret på eksempelvis fosfor eller metal. Der er både fordele og ulemper ved de nye ikke-bromerede flammehæmmere.

Spørgsmål

Hvorfor er nogle stoffer farligere end andre – og hvad skal der til, for at vi kan undgå uønskede stoffer fra elektronik? Undersøg, hvad den bedste løsning er. Tænk på, at den bedste løsning måske ikke er den samme for eksempelvis forbrugere og industrien.

Refleksion

Hvilke overvejelser tror du, computerproducenterne har om fordele og ulemper ved flammehæmmere?

90 procent af produkter med flammehæmmere stammer fra Asien. Hvilke dilemmaer giver det for dansk og europæisk lovgivning?

Sverige lægger en kemiafgift på flammehæmmere – hvilke fordele og ulemper giver det?