Om Kemi, fordi?

Kemi, fordi? er et fagligt undervisningsmateriale om kemiske stoffer i fødevarer og forbrugerprodukter fra Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Materialet henvender sig til i 7. til 9. klassetrin i grundskolen.

Refleksion i højsædet

Undervisningsmaterialet Kemi, fordi? skal styrke udskolingselevernes viden om kemiske stoffer i nærmiljøet. Gennem produkter og fødevarer, som eleverne kender fra deres hverdag, bliver de præsenteret for en række problemstillinger, der alle knytter sig til et centralt dilemma: Hvordan har kemiske stoffer på den ene side konsekvenser for sundhed og helbred, mens de på den anden side er en præmis for et moderne og behageligt liv?

Alle ved eksempelvis, at det er vigtigt at bruge solcreme, når vi blotter huden for sommersolen. Men samtidig er nogle UV-filtre i solcremer mistænkt for at være hormonforstyrrende. Hvordan skal vi forholde os til det? Det er den slags dilemmaer, eleverne bliver præsenteret for

Om materialet

Materialet er udarbejdet til fagene Biologi, Fysik/kemi og Geografi i udskolingen.

Under menupunktet Til underviseren ligger tre didaktiske designs, som lærere kan frit kan benytte som hele, køreklare undervisningsforløb eller som inspiration til enkelte lektioner.