Eftermåling af Miljøstyrelsens kampagne 'Parfumefri er bedre for din hud'

Kemikalier

Miljøstyrelsen har i foråret 2016 gennemført kampagnen “Parfumefri er bedre for din hud”, som er en evidensbaseret kampagne, der har kørt på forskellige medier. Som opfølgning på kampagnen har Miljøstyrelsen bedt Epinion og bureauet /KL.7 gennemføre en kvantitativ og kvalitativ eftermåling.

Målet med eftermålingen er at evaluere Miljøstyrelsens kampagne “Parfumefri er bedre for din hud”. Derudover bidrager undersøgelsen med indsigter omkring unge pigers adfærd i forhold til parfumefri plejeprodukter. Nedenfor præsenteres hovedkonklusionerne, som er uddybet yderligere i rapporten. 

De unge pigers evaluering af kampagnen

60 % af pigerne i målgruppen i alderen 13-16 år har lagt mærke til information om og/eller fokus på, om der er parfume i personlige plejeprodukter, og 48 % af pigerne har set kampagnen. Det er primært gennem Youtube, at pigerne har set kampagnen, og kampagnens tre budskaber har generelt været tydelige. Budskabet om at bruge en parfumefri deodorant har været ekstra tydeligt for pigerne. Samtidig vurderes kampagnen generelt godt - både med hensyn til liking, relevans og anvendelighed, mens det dog er mindre sandsynligt, at pigerne vil tale med andre om kampagnen.

Resultater vedrørende de unges pigers adfærd og viden

Den kvantitative undersøgelse viser, at duft og pris er vigtig for pigerne i valget af både deodorant og ansigtscremer/bodylotion, men pigerne går hellere på kompromis med indholdet af parfume i ansigtscreme/bodylotion end i deodorant. Pigernes viden om årsagerne til parfumeallergi er relativ stor og er generelt blevet mere præcis i eftermålingen. Både i før- og eftermålingen anses hudallergi og udslæt som den værste konsekvens ved brug af parfumerede produkter efterfulgt af, at det kan være hormonforstyrrende at bruge parfumerede plejeprodukter.

Generel holdningsændring blandt pigerne overfor parfumerede profukter

24 piger deltog i Miljøstyrelsen kvalitative undersøgelse forud for effektmålingen. Resultaterne af effektmålingen viste en generel holdningsændring overfor parfumerede produkter hos de deltagende piger. Særligt budskaberne om at bruge parfumefri deodoranter og cremer hænger ved, og har også siden undersøgelsens afslutning haft betydning ved køb af nye (parfumefrie) produkter. For samtlige piger var det en positiv oplevelse at være med i undersøgelsen – de fandt det både oplysende og vedkommende. De af pigerne der har set kampagnen synes, at den rammer deres aldersgruppe godt i udtryk og indhold.

Læs hele effektmålingen