undefined

Om kampagnen

Miljøstyrelsen kampagne 'Parfumefri er bedre for din hud' er en evidensbaseret kampagne, der skal få unge piger til at reducere brugen af parfumeholdige personlige plejeprodukter. 

Opfordringen fra Miljøstyrelsen bunder i, at mange danskere har parfumeallergi. Samtidig har undersøgelser vist, at flere kvinder end mænd bliver ramt af denne type allergi, og det kan have sammenhæng med større brug af personlige plejeprodukter med parfume i.
Kampagnens målgruppe er unge teenagepiger, og de er valgt, fordi det for de flestes vedkommende netop er i disse år, der etableres vaner med forskellige skønhedsprodukter.

En evidensbaseret kampagne

Kampagnen er evidensbaseret, hvilket i praksis betyder, at budskaber og opfordringer er udviklet på baggrund af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse udført henover efteråret og vinteren 2015/16. I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse deltog 411 piger og 604 forældre. I den kvalitative undersøgelse deltog 24 piger, og her var formålet at teste effekten af at udskifte få parfumeholdige produkter til parfumefri versioner. Samtidig blev kampagnens mulige budskaber og opfordringer testet gennem dialog med deltagerne. Undersøgelsen indeholder en lang række interessante indsigter omkring unge piger og deres brug af personlige plejeprodukter. 

Læs undersøgelserne her. 

Parfumefri er bedre for din hud

I undersøgelserne blev det blandt andet afdækket, at pigerne går meget op i deres hud og deres udseende, hvorimod frygten for parfumeallergi er mere abstrakt. Med andre ord, så reagerede pigerne langt mere på den konkrete trussel om udslæt på huden, end risikoen for at udvikle allergi. Samtidig bliver mange af plejeprodukterne, som fx cremer, netop brugt på grund af ønsket om at passe godt på sig selv og sin hud. Kampagnens gennemgående hovedbudskab er udviklet på baggrund af denne indsigt. Med Parfumefri er bedre for din hud forsøger kampagnen at tappe ind i pigernes allerede eksisterende motivation til at passe godt på deres hud ved at fokusere på fordelen ved at vælge parfumefri plejeprodukter.

Det er vigtigt at slå fast, at kampagnen ikke forsøger at få pigerne til helt at stoppe med at bruge parfumerede plejeprodukter, men derimod opfordrer til et særligt fokus på at vælge parfumefri produkter, hvis de kommer direkte på huden. Det giver den største effekt i forhold til at mindske risikoen for udslæt og parfumeallergi.

Mest allergifremkaldende produkter med parfume

1. Deodorant

2. Parfumeret creme

3. Ren parfume

4. Shampoo

5. Flydende sæbe