Rapporter og mere viden om indeklima

Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed, da vi lever langt det meste af livet inden døre. Typisk opholder vi os indenfor mellem 80 og 90 % af tiden. Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. afgives fra de byggevarer, der er anvendt i bygningen, fra de forbrugerprodukter vi omgiver os med og de aktiviteter, som vi foretager os.