Luk luften ind

De fleste danskere ved, at kemiske stoffer kan påvirke helbredet. Men det er de færreste, der er klar over, at stofferne kan stamme fra produkter såsom elektronik, møbler, tæpper, rengøringsmidler og legetøj. Du kan ikke se kemikalierne, men de afgives fra produkterne og samler sig i støvet og luften. Og herfra kan de påvirke dig og din sundhed.

Der er allerede love, som regulerer mængden af farlige stoffer i de produkter, som du kan købe i butikkerne. De enkelte kemikalier i produkterne udgør oftest ikke nogen risiko. Det er det samlede billede, der er interessant. Du bliver påvirket af kemikalier fra mange forskellige steder i løbet af en dag. Den samlede påvirkning kaldes for kemikalietrykket, og dette tryk skal gerne være så lavt som muligt.

Og her spiller din adfærd i det daglige en stor rolle.

De fem indeklimavaner - din vej til et bedre indeklima

De fleste danskere ved, at kemiske stoffer i indeklimaet kan påvirke helbredet. Men det er de færreste, der er klar over, at stofferne kan stamme fra produkter såsom elektronik, møbler, tæpper, rengøringsmidler og legetøj, som vi selv har bragt ind i hjemmet.

Det er ikke muligt helt at undgå kemikalierne i indeklimaet, men med enkle midler kan du nedbringe belastningen.

1. Luk luften ind
- sørg for gennemtræk 2X5 minutter hver dag.
Luften indenfor kan faktisk være mere forurenet end luften udenfor. Sørg derfor for, at luften bliver skiftet hyppigt ud. Der skal gennemtræk til. Vinduer på klem giver ikke samme effekt.

2. Gør hyppigt rent
- fjern støv en gang om ugen, og indret dit hjem rengøringsvenligt.
En del kemikalier binder sig til støv. Derfor skal støvet fjernes hyppigt. Du kan hjælpe dig selv ved eksempelvis at opbevare ting i kasser med låg, som let kan støves af.

3. Sov ikke med tændt elektronik
- tænk over, hvor du placerer elektronisk udstyr, og slut det efter brug.

Når elektronikken bliver varm, frigives der en række kemikalier til indeluften. Specielt i små rum, hvor du sover eller opholder dig meget, kan det give problemer med indeklimaet.

4. Brug produkterne korrekt
- følg altid brugs- og doseringsvejledninger, og undgå at spraye indenfor.

Nogle af de højeste og mest sundhedsskadelige koncentrationer af kemikalier i indeklimaet forekommer, når vi bruger produkter forkert. Det kan derfor være en god idé at imprægnere dine nye sko eller sofa udenfor.

5. Brug næsen når du køber nyt
- tag ikke produkter, der lugter af kemi, ind i hjemmet.

Næsen kan være en god vejleder, især når du køber elektronik, tøj og legetøj. Lugter et produkt, er det formentlig fordi, der afgives kemikalier til indeklimaet. Det er ikke nødvendigvis et problem, og det er ikke alle stoffer, du kan lugte. Sørg derfor altid for at lufte ud, når du pakker dine nyindkøb ud derhjemme.

Læs mere om indeklimavanerne

Læs mere om kampagnen

Folder "Luk luften ind" (pdf, 2007)

Viden om:
1. Viden om indeklimaet (pdf, 2007)
2. Viden om forbrugerprodukter og kemi (pdf, 2007)
3. Viden om indeklima og sundhed (pdf, 2007)
4. Viden om danskernes syn på indeklima (pdf, 2007)
5. Viden om danskernes adfærd i forhold til indeklima (pdf, 2007)

Spørgsmål og svar om indeklima

Zapera rapport (pdf, 2007)