Forbrugerprodukter og indeklima

Forbrugerprodukter kan afgive kemiske stoffer til indeklimaet. Den samlede belastning fra forbrugerprodukterne kan i visse tilfælde være problematisk.

Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for kemikalier i forbrugerprodukter, hvor de, der kan have betydning for indeklimaet f.eks. kan være møbler, løse tæpper, rengøringsmidler, computere, legetøj mv.

Mange undersøgelser har vist, at afgivelsen af kemiske stoffer fra de enkelte produkter til indeklimaet normalt ikke giver anledning til bekymring.

En rapport fra Miljøstyrelsen viser dog, at den samlede belastning fra forbrugerprodukterne i visse tilfælde kan være problematisk. Især børneværelserne kan under visse omstændigheder have høje koncentrationer af stoffer, som kan påvirke helbredet.

Se rapporten her:
Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, nr. 75, 2006