FAQ Indeklima

Nej, indeklimaet i dit hjem påvirkes af mange ting. Bl.a. rygning, madlavning og fugt. Det har også betydning, hvilke materialer din bolig er lavet af. Og endelig betyder det noget, hvad der sker uden for dit hjem – bor du på en forurenet grund, er der meget trafik, ligger der landbrug eller industri i nærheden osv.? Men du kan let selv gøre noget ved koncentrationen af kemikalier i dit indeklima ved bl.a. at sørge for daglige udluftninger – og gør du det, vil det have gavnlig indvirkning på indeklimaet, uanset hvorfor indeklimaet er et problem.

Det er ikke muligt at skelne mellem forbrugerprodukter som afgiver meget og få kemikalier til indeklimaet, Afgivelsen og dermed risikoen afhænger af flere faktorer, blandt andet måden produkterne bruges på, hvor tit de bruges, hvilke kemikalier de indeholder og temperaturen i lokalet.

Der er allerede love, som regulerer mængden af farlige stoffer i de produkter, som du kan købe i butikkerne. De enkelte kemikalier i produkterne udgør oftest ikke nogen risiko hver for sig. Det er det samlede billede, der er interessant. Forbrugernes adfærd i det daglige spiller en rolle. Problemerne kan opstå, når vi bruger produkterne forkert – hvis vi eksempelvis bruger imprægneringsprodukter indenfor.

Nogle produkter indeholder kun de mest nødvendige kemikalier, mens andre også indeholder ekstra kemikalier som parfume og farvestof. Luftfriskere, duftlys, rengøringsmidler og legetøj med duftstoffer er eksempler på produkter, der indeholder ekstra kemikalier. Det er op til forbrugerne selv at afgøre, om de vil udsættes for de kemikalier, som det ikke er nødvendigt at blive udsat for. Det kan være en god ide helt at undgå, at denne type produkter kommer ind i hjemmet.

Miljømærkerne Svanen og Blomsten sætter krav som mindsker miljøbelastningen og til dels også krav om, at visse stoffer, der kan påvirke sundheden ikke må anvendes. Miljømærkerne er ikke et indeklimamærke, men det er altid en god ide at gå efter miljømærkede produkter af hensyn til den samlede belastning af kemikalier.

En liste over miljømærkede produkter kan findes på http://www.ecolabel.dk/.

 

Der er kemikalier i alt. Og alle kemiske stoffer indebærer en risiko, hvis de indåndes eller indtages i tilstrækkeligt store mængder over tilpas kort tid – også stoffer, der hjælper os i hverdagen. Man kan dø af at spise for meget salt. Det er desuden forskelligt fra individ til individ, hvor meget man kan tåle. Det er med andre ord ikke enkelte stoffer, som er problemet i denne sammenhæng, men den samlede mængde af kemikalier i hjemmet.

Der er fordele og ulemper ved både trægulve og gulvtæpper. Gulvtæpper er gode til at fange støv. Det betyder, at støvet ikke hvirvles rundt i luften og indåndes. Men gulvtæpper skal støvsuges ordentligt og hyppigt, hvis støvet ikke skal ophobes. Og hvis du har allergi over for eksempelvis pollen eller husstøvmider, bør du vælge glatte gulve.

Omvendt skal glatte gulve vedligeholdes med olie eller lak, som afgiver kemikalier til indeklimaet. Og bliver de ikke rengjort hyppigt, vil støvet blive hvirvlet rundt i luften, når du eksempelvis lufter ud. Uanset valget er hyppig og rigtig rengøring derfor det vigtigste.

Ja, alle sprayprodukter er med til at øge koncentrationen af kemiske stoffer i dit indeklima.

Ja, nogle levende lys forurener mere end andre, men det er desværre ikke til at se på pakningen, hvilke lys, der forurener mest. De bedste råd er:

- Undgå at lysene soder (stil ikke lysene i træk og klip vægen ned)
- Pust lysene ud, hvis de soder
- Luft ud efter brug af levende lys
- Hold igen med brug af duftlys og gelelys, der kan indeholde parfumestoffer.

Ja, der findes stoffer, som er særligt problematiske. Eksempelvis flygtige organiske opløsningsmidler som styren og toluen samt parfumestoffer. De findes i en lang række produkter. Men det enkelte produkt afgiver generelt kun lave koncentrationer af stofferne. Så problemet er den samlede mængde af kemikalier i hjemmet. Derfor fokuserer Miljøministeriet på at kommunikere gode vaner, der sænker den samlede belastning. De produkter, der er mest forurenende i forhold til vores indeklima er røgelse, stearinlys, luftfriskere og sprayprodukter.

Der findes produkter, hvor der er forsøgt at tage særlige hensyn til sundheden ved at undgå specifikke stoffer, som eksempelvis kan skade forplantningsevnen, være allergifremkaldende e.l.

Ønsker du, at der er taget sådanne hensyn til miljø og sundhed, kan det nordiske miljømærke Svanen og det europæiske miljømærke Blomsten være en god rettesnor inden for en række produktkategorier, eksempelvis tøj og personlige plejeprodukter.

Læs mere om Blomsten og Svanen her.

Ofte har kemikalierne i produkterne egenskaber, som er vigtige for produkternes funktion. Eksempelvis tilføres bromerede flammehæmmere til noget elektronik for, at der ikke skal gå ild i dem så let. Men hvis forbrugerne efterspørger mere indeklimavenlige produkter, vil producenterne få et incitament til at udvikle nye produkter, der forurener vores indeklima mindre.