DDT i tæpper

Miljøstyrelsen har i en undersøgelse fundet insektbekæmpelsesmidlet DDT i tæpper. Beregninger viser at mængderne i tæpperne ikke udgør en risiko. Forbrugerne anbefales at følge de gængse råd om godt indeklima, som for eksempel ugentlig rengøring.

I 2009 fandt Miljøstyrelsen to tilfælde af DDT i støv fra tæpper i private hjem. Der var i begge tilfælde tale om ældre tæpper. Det ene var et ægte tæppe og det andet et væg-til-væg tæppe. Det er i dag forbudt at bruge DDT i Danmark og i det meste af verden.

Miljøstyrelsen undersøgte kun et begrænset antal tæpper, men resultaterne tyder på, at det på trods af forbuddet ikke kan udelukkes, at DDT kan findes i ældre tæpper i mindre mængder.

DDT er et insektbekæmpelsesmiddel, der blev anvendt i Danmark i 1960’erne mod bl.a. møl og som undtagelsesvis stadigvæk anvendes til malariabekæmpelse i Indien og Etiopien.

Sundhedsstyrelsen vurderer at koncentrationerne af DDT i støvet i de to tæpper ikke oversteg mængder, der kan give anledning til bekymring om helbredsskader set i sammenhæng med at DDT fra tæppernes støv lægges sammen med DDT fra andre kilder. Selvom DDT er forbudt kan vi stadig finde det i vores omgivelser og få det fra f.eks. fødevarer, men heller ikke når koncentrationen af DDT i støvet fra tæpperne bliver lagt sammen med DDT fra andre kilder som f.eks. fødevarer, er der tale om en mængde, der kan udgøre en risiko. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, Erhvervs og Byggestyrelsen og Miljøstyrelsen, at fundet ikke giver anledning til at igangsætte yderligere undersøgelser af DDT i tæpper.

Miljøstyrelsen og Erhvervs og Byggestyrelsen efterfølgende været i dialog med den danske tæppebranche, som har oplyst at dansk producerede tæpper ikke indeholder DDT fra produktionen. Branchen har forklaret, at det er normalt at imprægnere tæppegarn af naturmaterialer, men at der benyttes andre stoffer end DDT. Et firma har desuden udført stikprøvekontrol for importerede nyproducerede tæpper og har ikke fundet DDT.

Hyppig rengøring

Nogle kemiske stoffer kan ophobes i støv. Det gælder f.eks.  DDT. Det er derfor altid en god ide at gøre hyppigt rent for at undgå at udsætte sig for kemikalier i støv.

Miljøstyrelsens indeklimaråd om støv

  • Gør hyppigt rent
  • fjern støv en gang om ugen, og indret dit hjem rengøringsvenligt.

Læs flere af Miljøstyrelsen gode råd om indeklima.

Fakta om DDT

DDT er et insektbekæmpelsesmiddel. Det nedbrydes meget langsomt i naturen og ophobes i fødekæden. Stoffet ophobes hovedsageligt i animalsk fedt. I 1960’erne og 70’erne blev det konstateret at DDT havde effekter på nervesystemet og at det kunne være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Derfor blev stoffet forbudt.

DDT har høj giftighed overfor insekter og anvendes derfor undtagelsesvis stadigvæk til bekæmpelse af malariamyg i visse dele af verden.

Da stoffet har været anvendt i store mængder i mange år og da det nedbrydes meget langsomt, findes det stort set overalt på jorden, dog i meget små mængder. I animalsk fedt er der typisk mellem 0,002 mg/kg og 0,007 mg/kg DDT.

Det tolerable daglige indtag af DDT vurderes at være 0,00033 mg/kg/dag. Dette svarer til, at et barn på 13 kg kan spise lidt over et halvt kg animalsk fedt om dagen uden at man skal være bekymret for, at det får for meget DDT. I støvet fra tæpperne var den højeste koncentration 20 mg DDT/kg. Det svarer til, at et barn kan indtage 200 mg støv om dagen, hvis det ikke får DDT fra andre kilder, før den tolerable dosis DDT overskrides. Det er en meget stor mængde støv fra en enkel kilde.

Her kan du se Miljøstyrelsen rapport om fund af DDT (se side 38)