Indeklima og kemikalier

Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed, da vi lever langt det meste af livet inden døre. Typisk opholder vi os indenfor mellem 80 og 90 % af tiden. Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. afgives fra de byggevarer, der er anvendt i bygningen, fra de forbrugerprodukter vi omgiver os med og de aktiviteter, som vi foretager os.

støvsuger

Luk luften ind - gode indeklimavaner

Det er ikke muligt helt at undgå kemikalierne i indeklimaet, men med enkle midler kan du nedbringe belastningen.

Forbrugerprodukter og indeklima
Møbler, rengøringsmidler, computere, legetøj mv., kan afgive af kemiske stoffer til indeklimaet. Især børneværelserne kan under visse omstændigheder have høje koncentrationer af stoffer, som kan påvirke helbredet.

Byggevarer og indeklima
Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed for reglerne for byggevarer.

FAQ om indeklima
Se spørgsmål og svar om indeklima

Rapporter og mere viden
Her finder du rapporter om indeklima.