""

Beskyt dit barn på arbejdet

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø laver målrettet information for gravide til de fleste arbejdsområder.

Find din branche

Herunder kan du kort orientere dig om emnet:

  • Fortæl altid din arbejdsgiver eller din arbejdsmiljørepræsentant, at du er gravid, så de kan vurdere, om dine arbejdsforhold udgør en risiko for graviditeten.
  • Din arbejdsgiver har pligt til at vurdere dine arbejdsforhold og sørge for, at de påvirkninger, du udsættes for, ikke er skadelige for dit kommende barn.
  • Udgør dine arbejdsforhold en risiko, kan din arbejdsgiver for eksempel ændre på indretningen af din arbejdsplads eller på planlægningen af arbejdet.
  • Du kan få andre arbejdsopgaver eller blive fritaget fra arbejdet under din graviditet.
  • Følg altid arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis du arbejder med farlige stoffer og materialer.
  • Arbejder du med stoffer og materialer, hvor der er risiko for udvikling af dampe og aerosoler, skal du arbejde med ventilation. Det kan fx være ved hårfarvning, hvis du er frisør.
  • Sørg for at vaske hænder og for at beskytte dig mod kemikalier med handsker.
  • Spørg altid din læge, hvis du er i tvivl om, de kemikalier, du udsættes for på arbejdet, kan være skadelige. Hvis hun er i tvivl, kan hun henvise dig til en arbejdsmedicinsk afdeling.