Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler er kemiske forbindelser, der kan opløse organiske stoffer, fx fedtstoffer, olie samt plast. De bruges bl.a. som rengøringsmidler og fortynder mange steder i vores hverdag.

Organiske opløsningsmidler optages meget let i kroppen og kan skade både dig og dit barn – fx udviklingen af nervesystemet og hjernen. "Malerhjerne" skyldes fx varigt arbejde med organiske opløsningsmidler. Selv kortvarig brug kan give træthed, hovedpine og hudskader og længerevarende udsættelse for nogle organiske opløsningsmidler kan give kræft, skade på leveren, reducere evnen til at få børn og give forstyrrelser i en eventuel graviditet. 

Betegnelsen dækker over en række forskellige stoffer, fx:

  • Benzin, mineralsk terpentin, petroleum
  • Ethanol (alm. sprit), butanol, propanol
  • Acetone
  • Aromatiske opløsningsmidler, fx xylen og toluen

Her kan organiske opløsningsmidler findes

  • Lak
  • Malervarer
  • Voks
  • Imprægneringsmidler

Det kan du gøre

  • Undgå at bruge maling, lak og lim, som indeholder organiske opløsningsmidler, når du er gravid.
  • Følg altid vejledningen på produktet, hvis du ikke kan undgå at bruge det.