Nanomaterialer

Indenfor det seneste årti er betegnelsen "nano" begyndt at dukke op overalt. På den ene side fremhæves nanoteknologiens store potentialer indenfor alt lige fra computerteknologi og medicin til byggebranchen og forebyggelse af global opvarmning. På den anden side er der hos mange en frygt for potentielt skjulte negative miljø- og sundhedseffekter. På denne side kan du få viden om nanoteknologien og gode råd til, hvordan du selv skal omgås nanomaterialer.

Nano er en størrelsesbetegnelse. Nanomaterialer har en størrelse på mellem 1 og 100 nanometer. En nanometer er lig med en milliontedel af en millimeter, hvilket er ca. 100.000 gange mindre end tykkelsen af et menneskehår.

Nanomaterialer er ikke noget nyt. Mennesker har altid været udsat for visse typer af nanomaterialer, eksempelvis vulkansk aske og sodpartikler. Nanoteknologien har imidlertid gjort det muligt bevidst at fremstille materialer i nanostørrelse med unikke egenskaber.

Hvad er særligt ved nanomaterialer?

Ved at fremstille et materiale i nanostørrelse kan man ændre eller forstærke dets egenskaber. Nanomaterialers egenskaber er lige så forskellige, som kemikalier er i øvrigt.

For eksempel anvendes nanosølvs antibakterielle egenskab til behandling af infektioner og til bekæmpelse af lugt i tekstiler, mens nanoguld, carbon black, jernoxider samt siliciumoxid anvendes som farvestoffer (pigmenter). Titandioxid og zinkoxid i nanostørrelse har både egenskaber som fysisk solfilter og som antibakterielt middel. Kulstofnanorør har bred anvendelse på grund af deres store styrke og lave vægt. Mange nanomaterialer anvendes også til at imprægnere overflader.

Hvor kan jeg støde på nanomaterialer?

Du kan støde på nanomaterialer i mange forskellige produkter. Her kan du se nogle eksempler:

Sportsudstyr I for eksempel ketsjere eller cykeldele kan kulstofnanorør gøre produktet lettere, men samtidig stærkt.
Rengøringsprodukter Her kan nanomaterialer dræbe bakterier og mikroorganismer.
Imprægneringsprodukter Her kan nanomaterialer få væske og skidt til at ”prelle af” overfladen på tøj, sko, fliser, ruder mv.
Kosmetik Kosmetik kan indeholde nanomaterialer, som farver, konserverer eller hjælper med bedre gennemtrængning af huden.
Solcremer Solcremer kan også indeholde nanomaterialer for at skabe det filter, som beskytter mod UV-stråler.
Maling Maling indeholder pigmenter, hvoraf en andel altid vil være i nanostørrelse. Desuden kan maling være tilsat nanomaterialer med særlige tekniske egenskaber.
Fødevarer Nanomaterialer kan også forekomme i både fødevarer og fødevareemballage.

Fra 2014 skal producenter og importører af kosmetik og fødevarer angive på indholdsdeklaration, om der er stoffer i nanoform i produktet, og produktet skal endvidere være mærket. Desuden skal danske producenter og importører af en lang række kemiske produkter og artikler indberette til det danske nanoproduktregister

Er nanomaterialer farlige?

Nanomaterialer og deres potentielle farer kan sammenlignes med almindelige kemiske stoffer. Derfor er du i udgangspunktet godt beskyttet overfor nanomaterialer, hvis du følger de generelle råd om brug af ”almindelige” kemikalier.

Nogle nanomaterialer kan dog have unikke egenskaber på grund af deres størrelse. Nano-formen kan være enten mere eller mindre sundhedsskadelig end stoffet i ”almindelig” form.

Vi kender ikke alle effekterne af den brede anvendelse af nanomaterialer, og Miljøstyrelsen er derfor i gang med en særlig indsats på området:

  • Forekomsten af nanomaterialer i produkter på det danske marked skal undersøges.
  • Forbrugernes og miljøets udsættelse for nanomaterialer i Danmark skal undersøges, og det skal vurderes, om udsættelsen udgør en risiko.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens indsats på nanoområdet her .

Kosmetik og nanomaterialer

Nanomaterialer kan anvendes i kosmetiske produkter, som eksempelvis solcremer. Selv om vi ikke umiddelbart har grund til at være bekymrede for stoffer på nanoform, har man i EU ønsket at give forbrugerne oplysning om, hvorvidt deres kosmetiske produkter indeholder ingredienser på nanoform. Her kan du læse mere om, hvordan nanomaterialer i kosmetik reguleres .

De særlige opmærksomhedspunkter er:

  • Partikler i luften: Nanopartikler i luften fra blandt andet bilos har i mange år været et problem, da indånding af partikler kan give hjertekarsygdomme og kræft hos mennesker. Når vi ved det, er der grund til at forhindre, at der kommer nanopartikler i luften fra de produkter, vi som forbrugere anvender. Det er særligt under produktionen, hvor man håndterer nanopartikler i arbejdsmiljøet, at man skal være opmærksom. I langt de fleste færdige produkter, vil nanomaterialerne være bundet, og derfor vil risikoen for at blive udsat for nanomaterialer ved indånding være lille for forbrugerne. Men helt generelt anbefales det at undgå at indånde sprayprodukter (og hermed også nanosprayprodukter) ved eksempelvis at spraye udendørs eller lufte kraftigt ud.
  • Kulstofnanorør og asbest: Kulstofnanorør ligner på nogle måder asbestfibre. Asbestfibre kan ved indånding give en særlig form for lungekræft. Der er bekymring for, om kulstofnanorør kan have samme effekt som asbest. Derfor undersøges denne type af nanomaterialer i øjeblikket særligt for at øge vores viden om, hvordan kulstofnanorør adskiller sig fra asbest.

Hvordan sikrer jeg den gode kemi – også i forhold til nanomaterialer?

Der er ikke fagligt grundlag for at fraråde brugen af produkter med nanomaterialer.
Miljøstyrelsen har opstillet en række råd og anbefalinger, blandt andet for sprayprodukter og til gravide om, hvordan man kan forholde sig for at sikre sig en god kemi – og de gælder også i forhold til produkter, der eventuelt indeholder nanomaterialer.

Nogle simple råd til at mindske din daglige udsættelse for kemikalier er:

  • Gå efter produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten, helst uden parfume.
  • Fjern støv en gang om ugen, og luft grundigt ud mindst to gange dagligt.
  • Minimer din udsættelse for kemikalier – undgå for eksempel maling, sprayprodukter og hårfarve.

Hvis du vil have flere gode råd om kemi, kan du finde dem her:

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, kan du finde svar på nogle af de typiske spørgsmål her.