Konserveringsmidlet MI

MI er et konserveringsmiddel, der kan anvendes i en lang række forskellige forbrugerprodukter. Gennem de senere år har der været en kraftig stigning i forekomsten af MI allergi. Læs her hvor stoffet findes, hvad der er blevet gjort lovgivningsmæssigt, og hvad du selv kan gøre for at forebygge MI allergi.

Hvad er MI?

MI (eller MIT) står for methylisothiazolinon og er et konserveringsmiddel, der anvendes i en række forskellige typer produkter, hvor der er behov for at forlænge holdbarheden. MI kan findes i bl.a. kosmetik, vandbaseret maling, opvaskemidler samt hobbyprodukter som f.eks. lim.

Hvad er problemet?

MI er stærkt allergifremkaldende, og kan give udslæt, rødme og kløe. Inden for de senere år er der set en kraftig stigning i forekomsten af hudallergi over for MI. Allergien kan skyldes kontakt med maling, kosmetik eller andre produkter, der er konserveret med MI.

Hvad kan du gøre som forbruger?

Kosmetik

Det er forbudt at anvende MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden, eksempelvis creme, neglelakfjerner og ansigtsmaling til børn.  MI er tilladt i en lav koncentration i kosmetiske produkter, der vaskes af huden, så som shampoo, balsam, barberskum, hud og hårmasker.

Man kan som forbruger undgå MI ved at vælge svanemærkede produkter eller ved at læse indholdsdeklarationen og undgå stoffet ”Methylisothiazolinone”.
Se mere om kosmetik og hudallergi

Maling, rengøringsmidler og andre blandinger

Selvom der nu findes malinger uden MI på markedet, findes MI i dag stadig i mange vandbaserede plastikmalinger. Danske malingsproducenter og leverandører af bygningsmaling besluttede allerede i sommeren 2015 at efterkomme den europæiske brancheforening for malingsproducenter, CEPE's anbefaling om frivilligt at deklarere MI i maling, hvis malingen indeholder mere end 0,0015%.  

Du skal dog stadig være opmærksom på, at der kan være MI i en maling, uden at det fremgår af oplysningerne på dåsen eller bøtten, f.eks. hvis indholdet er under 0,0015%.
Se i øvrigt Miljøstyrelsens råd om maling og lak 

MI anvendes også som konserveringsmiddel i andre vandbaserede blandinger som f.eks. rengøringsmidler og opvaskemidler. Hvis du vil undgå MI, kan du vælge at anvende svanemærkede rengøringsmidler, fordi MI ikke må findes i de svanemærkede rengøringsprodukter.
Se Miljøstyrelsens tips til brug af rengøringsmidler  

I februar 2018 blev MI klassificeret som et allergifremkaldende stof. Det betyder, at blandinger som vaskemidler, malinger og lim fremover skal faremærkes, når de indeholder 0,0015% MI eller derover. Blandinger der ikke er klassificeret som allergifremkaldende, men som indeholder MI i en koncentration på 0,00015% eller derover, skal bære advarslen ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion”. 

Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning skal være taget i anvendelse senest fra 1. maj 2020. Det gælder også for de blandinger, hvor MI indgår.

Legetøj

Anvendelse af MI i legetøj er begrænset, da der er fastsat en grænseværdi for indholdet af MI på 0,25 mg/kg, svarende til 0,000025 %. Begrænsningen er gældende for vandbaseret legetøjsmaterialer, der er beregnet til anvendelse af børn under 3 år eller legetøj, der er beregnet til at blive puttet i munden. 

 

Lovgivning om MI

Med hjælp fra Videncenter for Allergi har Miljøstyrelsen fremskaffet den nødvendige dokumentation, som viser, at MI er stærkt allergifremkaldende. Arbejdet førte til at EU's Videnskabelige Komite for forbrugersikkerhed revurderede brugen af MI i bl.a. kosmetiske produkter.

  • I februar 2017 førte dette til et EU-forbud mod at anvende MI i kosmetik, som forbliver på kroppen ved brug (”leave-on”). Derudover har EU begrænset koncentrationen af MI i kosmetiske produkter, der ikke bliver på huden (”rinse-off”). Fra april 2018 må sådanne produkter maksimalt indeholde 0,0015% MI. (Den tidligere koncentration var 0.01% MI)
  • I november 2015 vedtog EU en specifik grænseværdi for MI i legetøj, beregnet til børn under 3 år og i andet legetøj, beregnet til at komme i munden. Denne fandt anvendelse fra 24. november 2017.
  • I februar 2018 blev MI klassificeret som et allergifremkaldende stof. Det betyder, at blandinger som vaskemidler, malinger og lim fremover skal faremærkes, når de indeholder 0,0015% MI eller derover. Blandinger der ikke er klassificeret som allergifremkaldende, men som indeholder MI i en koncentration på 0,00015% eller derover, skal bære advarslen ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion”. Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning skal være taget i anvendelse senest fra 1. maj 2020.