Ftalater

Ftalater har en blødgørende effekt, og tilsættes fx plastmaterialer som PVC for at få et blødt materiale.

Ftalaterne er en gruppe af stoffer med samme grundstruktur. Nogle ftalater har vist sig at være problematiske, men ftalater er forskellige og har forskellige effekter på mennesker og miljø. Nogle af de mest anvendte ftalater var tidligere DEHP (Di(2-ethylhexyl)ftalat), DBP (Dibutyl ftalat), DiBP (Diisobutyl ftalat) og BBP (Butyl benzyl ftalat). Disse er alle klassificeret som skadelige for fostre og forplantningsevne og er nu forbudte i de fleste anvendelser.

Der optræder dog stadigvæk mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan i dag stadigvæk anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukter indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

Hvor anvendes ftalater?

Ftalater kan findes i en lang række forskellige blødgjorte plast-, gummi- og skummaterialer i både forbrugerprodukter, møbler og medicinsk udstyr, som f.eks. blodposer. Ftalater anvendes dog primært i PVC plast, da PVC plast uden blødgører er hårdt. Ftalater kan bl.a. findes i:

 • Vinylgulve
 • Plastduge/dækservietter
 • Luftmadrasser
 • Slanger/haveslanger
 • Sko
 • Badeforhæng
 • Ledninger/kabler
 • Presenninger
 • Fugemasser
 • Sexlegetøj
 • Legetøj til dyr

Risici

En række af de problematiske ftalater skader vores forplantningsevne og nogle er også hormonforstyrrende i mennesker (bl.a. DEHP, DBP, DIBP og BBP) og i miljøet (DEHP).

Ftalaterne afgives fra produkterne med tiden. Ved direkte hudkontakt kan ftalater f.eks. afgives og optages over huden, og ftalater kan afgives fra produkter og binde sig til overflader i hjemmet og til støvpartikler. Dermed kan ftalater spredes i miljøet og fødekæderne, og de kan indåndes eller indtages, f.eks. hvor de findes i indeklimaet.

Anbefaling

Miljømærkerne "Svanen" eller "Blomsten”, stiller krav om, at de problematiske ftalater i en række produkttyper, f.eks. børnetøj, fodtøj og dialyseposer ikke må anvendes. Ved at vælge produkter med miljømærkerne kan man undgå problematiske ftalater.

I forholdet til indholdet af ftalater, så kan bruge app’en Tjek Kemien, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK samt 21 europæiske partnere. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien.

Hvis du sørger for grundig udluftning med gennemtræk mindst to gange fem minutter hver dag samt gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer støv af, fjerner du stoffer, som for eksempel ftalater, der er ophobet i støvet og andre stoffer, som sætter sig på overfladerne i dit hjem.