Bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere er kemikalier, der hæmmer antændelse af brand især i plast og møbeltekstiler. Flere bromerede flammehæmmere er i dag forbudt. Nogle bromerede flammehæmmere er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Svanemærket hjælper dig med at undgå dem.

Bromerede flammehæmmere er kemikalier, der hæmmer antændelse af brand især i plast og møbeltekstiler. 

Eksempler på bromerede flammehæmmere:

 • TBBPA (Tetrabromobisphenol A)
 • HBCDD (hexabrom cyklododecan)
 • PBDE-gruppen (polybromerede diphenylethere)
 • PBB (polybromerede biphenyler)

Hvor anvendes bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere findes f.eks.  i:

 • Tv, pc'er anden elektronik
 • Køkkenmaskiner
 • Ledninger
 • Biler
 • Møbler
 • Byggematerialer

Risici

Flere bromerede flammehæmmere er i dag forbudt. Nogle bromerede flammehæmmere er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. 

Anbefaling

Minimér din udsættelse for bromerede flammehæmmere:

 • Luft grundigt ud med gennemtræk mindst to gange i mindst fem minutter hver dag.
 • Gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer af.
 • Brug app’en  "Tjek Kemien"