Bisphenol A

Bisphenol A (BPA) er et stof, der skader fertiliteten og er hormonforstyrrende. Det er forbudt at anvende BPA i polycarbonatplast til sutteflasker, drikkekopper og –flasker til børn under 3 år.

Bisphenol A (BPA) er et stof, der skader fertiliteten og er hormonforstyrrende. Bisphenol A er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer (SVHC-listen) fordi det skader fertiliteten og er hormonforstyrrende. Det har været anvendt i store mængder, blandt andet til fremstilling af termopapir og plasttypen polycarbonat. Termopapir anvendes eksempelvis til kasseboner, men i 2020 blev BPA’s anvendelse i termopapir begrænset. Polycarbonatplast er en klar, slag- og brudfast plasttype, der anvendes til mange typer af produkter.

Der er i dag meget viden om BPA, og at det er problematisk at anvende i flere typer af produkter, hvorfor stoffets anvendelse også er begrænset. Miljøstyrelsen følger dog fortsat stoffet og dets anvendelse i forskellige forbrugerprodukter for at opnå viden om BPA er tilstrækkeligt begrænset eller forbudt, når det vurderes problematisk.

Sutteflasker og narresutter

EU har forbudt brug af BPA i polycarbonatplast til sutteflasker, drikkekopper og –flasker bestemt til børn under 3 år. Desuden må der ikke kunne afgives BPA fra lak og overfladebehandling til fødevarekontaktmaterialer, der bruges til mad, der er specielt beregnet til spædbørn og småbørn. Det er fx modermælkserstatning og babymad på glas og i dåser.

Du kan evt. læse mere om det på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Skjoldet på narresutter kan i nogle tilfælde også være lavet af polycarbonat, som kan afgive bisphenolA. Der findes dog mange forskellige typer af sutter, hvor skjoldet ikke er af polycarbonatplast. Miljøstyrelsens undersøgelse viser, at udsættelsen fra sutter er meget lavere end fra sutteflasker, og at der ikke er nogen risiko ved, at et barn anvender sutter med skjold af polycarbonat.

Tip om narresutter

Hvis du vil undgå at dit barn udsættes for BPA fra narresutter kan du vælge at købe sutter, hvor skjoldet er lavet af et andet materiale end polycarbonat. Vær opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor du ikke kan se, hvilken plasttype sutten er lavet af. Vælg i stedet en sut, hvor det er angivet, hvilken plasttype, der er brugt.

 

Siden er opdateret den 4. maj 2021.

Læs mere

Miljøstyrelsens rapport om afgivelse af bisphenol A fra kasseboner og sutter:
Undersøgelse af afgivelse af bisphenol A fra kasseboner og sutteskjold

Miljøstyrelsens rapport om kortlægning og risikovurdering af fremkaldere i termopapir:
Rapport om fremkaldere i termopapir